JUNIORITOIMINTA

Erilaisia junioritoimintamalleja purjehdus- ja veneilyseuroissa on lähes yhtä monta kuin seuroja. Toiminnan kirjo vaihtelee koko kesän ja talven aikana järjestetyistä harjoituksista ja leireistä kerran kesässä järjestettävään purjehdus- ja veneilykurssiin sekä tukikohtatapahtumiin. Junioritoiminnan kehittämisessä ensimmäinen askel on arvioida oman seuran junioritoimintaa, erityisesti sitä vastaako toiminta seuran asettamia tavoitteita.

Monet junioritoiminnan kehittämisen taustalla olevat asiat eivät maksa mitään. Näitä ovat muun muassa selkeät tavoitteet, toiminnan tehokas organisointi, hyvä työnjako sekä innostunut ja avoin ilmapiiri.

Seuran junioritoiminnan keskeinen tavoite on uusien jäsenien mukaan saaminen seuran toimintaan. Seuran oma alkeisopetus on paras keino houkutella uusia purjehtijoita mukaan toimintaan. Alkeisopetus voidaan järjestää joko kertaluontoisena kurssina tai suoraan harjoituksiin keskittymällä, jolloin harjoittelussa huomioidaan eritasoiset harjoittelijat. Purjehdus-/veneilykurssi voi tarkoittaa muutamana viikkona järjestettyä kurssia lapsille ja aikuisille tai koko kesän ajan järjestettyjä kursseja.

Pienessä seurassa juniorien kurssit voi tarjota opetusta muutamalle kymmenelle lapselle ja isossa seurassa opetusta voi olla jopa usealle sadalle lapselle kesän aikana. Tärkeintä on kuitenkin sovittaa kurssin koko oman seuran realistisiin resursseihin. Aktiivinen junioritoiminta on seuralle edellytys ja elinehto uusien jäsenien houkuttelemiseksi.