LAINATTAVAT VÄLINEET

SPV:n kautta seurat voivat lainata välineitä omiin lajiesittely- tai messutapahtumiinsa.

SPV ei peri välineistä varsinaista vuokraa, mutta kuljetus- ja varastointikustannukset tarkistetaan tapauskohtaisesti. Lajiesittelytapahtumien tavoitteena on saada lisää harrastajia purjehduksen ja veneilyn pariin ja opettaa 7–14-vuotiaille lapsille ja nuorille veneilyn perustietoja ja -taitoja.

Ota yhteyttä SPV:n lasten ja nuorten toiminnan koordinaattoriin (laura.santala@spv.fi tai 040 821 2604), jos olet kiinnostunut lainamaan välineitä seuranne tapahtumiin. Muistathan varata materiaalit ajoissa – kysyntää on!