KILPAILUTOIMIHENKILÖT & SÄÄNNÖT

Kilpailusääntölautakunnan tehtävänä on seurata kilpapurjehdussääntöjen kehitystä ja niiden tulkintaa sekä tehdä liiton nimissä sääntöjen muutos- ja lisäysehdotuksia ja toimittaa kansainvälisten kilpapurjehdus-sääntöjen käännökset kotimaisille kielille. Lautakunta käsittelee ja ratkaisee muutoksenhaut sekä kilpailu- ja protestilautakuntien kirjallisesti esittämät kilpapurjehdussääntöjen tulkintakysymykset. Lisäksi lautakunta järjestää yhdessä koulutustoiminnon kanssa kilpailutuomarien koulutuksen ja myöntää kilpailutuomari- ja kilpailutoimihenkilöpätevyydet.

Toimihenkilöpätevyydet ja niiden myöntäminen

Kilpailusääntölautakunta myöntää kilpailutoimihenkilöpätevyydet (kilpailunjärjestäjä, kilpailupäällikkö, aluetuomari, kansallinen tuomari ja kansallinen erotuomari). Pätevyyshakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa tai marraskuussa.

Purjehduksen toimitsijajärjestelmästä voit lukea lisää tästä.

Pätevyyshakemuksien täyttö on uusiutunut 3/2022. Pätevyyshakemukset täytetään jatkossa Lyytin lomakkeella. Voit siirtyä alla olevien linkkien kautta täyttämään ja jättämään pätevyyshakemuksia:

Kilpailunjärjestäjän pätevyyshakemus       Pätevyysvaatimukset ovat päivittyneet 3/2022.

Kilpailupäällikkön pätevyyshakemus

Aluetuomarin pätevyyshakemus                Pätevyysvaatimukset ovat päivittyneet 3/2022.

Kansallisen tuomarin pätevyyshakemus

Kansallisen erotuomarin pätevyyshakemus

Kilpailutoimihenkilöluettelon sekä Tuomariluettelon löydät tästä Purjehduksen kilpailutoimihenkilöt 3/22

Pätevyysvaatimukset

Kilpatoimihenkilö- ja tuomarikoulutus ovat tärkeä osa kansallista kilpailutoimintaa. Koulutuksen järjestämisen tavoitteena on varmistaa laadukas kilpailutoiminta. Koulutuksia järjestetään kaikissa kansallisissa pätevyyskategorioissa vuosittain.

Pätevyysvaatimukset kategorioittain:

1. Hakija on SPV:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

2. Hakija on hyväksytysti suorittanut SPV:n purjehduksen kilpailunjärjestäjäkurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää SPV:n sääntöseminaari.

3. Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n kilpailukalenteriin merkityissä purjehduskilpailuissa kilpailulautakunnan jäsenenä vähintään kahdessa kilpailussa, joista ainakin toisessa purjehduskilpailunjärjestäjäkurssin jälkeen.

Nämä tehtävät suoritetaan vesillä ja ainakin toinen niistä lähtöaluksella.

Voit käydä kilpailunjärjestäjäkurssin verkkokurssina SPV:n Campuksella. 

1. Hakija on SPV jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

2. Hakija (uusi hakemus) on SPV:n purjehduksen kilpailunjärjestäjä.

3. Hakijalla on kilpapurjehduskokemusta (merkitään uuteen hakemukseen).

4. Hakija on hyväksytysti suorittanut SPV:n purjehduksen kansallisen kilpailupäällikön kurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää SPV:n purjehduksen sääntöseminaari.

5. Hakija on SPV:n kilpailutoimihenkilönä neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n kilpailukalenteriin merkityissä purjehduskilpailuissa vesillä kilpailu­lautakunnan jäsenenä vähintään

      –    neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kansallisen kilpailupäällikön kurssin jälkeen, tai

         –    kuudessa kilpailussa.

Ainakin yhdessä näistä kilpailuista hän on ollut kilpailupäällikkönä. Kilpailuista vähintään kahden pitää olla mestaruuskilpailuja (MM, EM, PM, SM, LM) tai valtakunnallisia tai kansainvälisiä regattoja.

1. Hakija on SPV jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

2. Hakija on hyväksytysti suorittanut SPV:n purjehduksen aluetuomarikurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää SPV:n purjehduksen sääntöseminaari.

3. Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n purjehduskilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa protestilautakunnan jäsenenä vähintään kahdessa kilpailussa, joista ainakin toisessa purjehduksen aluetuomarikurssin jälkeen.

4. Hakija ymmärtää myös toista kotimaista kieltä.

1. Hakija on SPV:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

2. Hakija (uusi hakemus) on SPV:n purjehduksen aluetuomari.

3. Hakijalla on kilpapurjehduskokemusta (merkitään uuteen hakemukseen).

4. Hakija on hyväksytysti suorittanut SPV:n purjehduksen kansallisen tuomarin kurssin neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää SPV:n purjehduksen sääntöseminaari.

5. Hakija on SPV:n tuomarina neljän viime vuoden aikana toiminut SPV:n purjehduskilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa protestilautakunnan jäsenenä vähintään

 

–    neljässä kilpailussa, joista ainakin kahdessa kansallisen tuomarin kurssin jälkeen, tai

–    kuudessa kilpailussa.

Ainakin yhdessä näistä kilpailuista hän on ollut protestilautakunnan puheenjohtajana. Kilpailuista vähintään kahden pitää olla mestaruuskilpailuja (MM, EM, PM, SM, LM) tai valtakunnallisia tai kansainvälisiä regattoja.

1. Hakija on SPV:n jäsenseuran jäsen ja seuransa suosittelema (merkitään uuteen hakemukseen).

2. Hakijalla on kilpapurjehduskokemusta (merkitään uuteen hakemukseen).

3. Hakija on hyväksytysti suorittanut SPV:n kansallisen erotuomarin kurssin ja käytännön kokeen neljän viime vuoden aikana. Uusinnassa riittää hyväksytysti suoritettu SPV:n kirjallinen erotuomarikoe.

4. Hakija on neljän viime vuoden aikana toiminut erotuomarina vähintään neljässä SPV:n purjehduksen kilpailukalenteriin merkityssä parikilpailussa.

5. Hakija osaa erotuomarin tehtävissä tarvittavaa englannin kieltä.

Koulutukset

Kilpatoimihenkilö- ja tuomarikoulutus ovat tärkeä osa kansallista kilpailutoimintaa. Koulutuksen järjestämisen tavoitteena on varmistaa laadukas kilpailutoiminta. Koulutuksia järjestetään kaikissa pätevyyskategorioissa vuosittain.

VUODEN 2022 KOULUTUKSET & KURSSIT >>

Valmentajakoulutuksista voit lukea täältä.

Säännöt

Kilpailun järjestäjän, kilpailulautakunnan ja protestilautakunnan, ts. kaikkien järjestelyihin osallistuvien henkilöiden, tulee noudattaa Purjehduksen kilpailusääntöjä, joihin seuraavassa viitataan lyhyesti ”sääntöinä”. Säännöt saa Suomen Purjehdus ja Veneilystä suomen- ja ruotsinkielisinä. Alkuperäistekstin The Racing Rules of Sailing voi ladata tai tilata painettuna kirjana World Sailingin verkkosivuilta kohdasta Organisation – Publications & Manuals. Säännöt uusitaan joka neljäs vuosi olympialaisten tahdissa. Lisäksi sovelletaan Suomen Purjehdus ja Veneilyn omia määräyksiä, kilpailevien luokkien sääntöjä sekä muita mahdollisia sääntöjä.

Kilpapurjehduksen materiaalipankista löydät muun muassa kilpapurjehdussäännöt, käsikirjat, pätevyyshakemukset, protestilomakkeet.