KANSAINVÄLINEN HUVIVENEENKULJETTAJANKIRJA

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on kussakin maassa paikallisen viranomaisen myöntämä lupakirja, joka oikeuttaa kuljettamaan vapaa-ajanvenettä kansainvälisillä vesialueilla. Suomessa viranomainen on Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom.

Osaamiseen osoittamiseen tarvitaan kaksi erillistä todistusta (teoria ja käytäntö) tai SPV:n Venepäällikkö-kurssin suoritus. Kaikkien pätevyyskirjoihin liittyvien todistuksien on oltava viranomaisen hyväksymän koulutusjärjestelmän virallisia koulutuksia. SPV:n koulutusjärjestelmä hyväksyy eri järjestelmien todistusten yhdistämisen kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa hakiessa.

Voit osallistua seurassasi laajempaan kurssiin tai tenttiä teoriaosuuden seurassasi SPV:n järjestelmän mukaisesti, kouluttajasi ohjeiden mukaisesti. Koska todistuksia voivat kirjoittaa nykyisen lainsäädännön mukaan vain auditoitujen koulutusjärjestelmien auktorisoidut kouluttajat, varmistaudu siitä, että kouluttajalla, johon olet yhteydessä on SPV:n veneilykouluttaja-auktorisointi.

Seurasi kouluttaja voi kirjoittaa sinulle myös käytännön taitotodistuksen hakemuksen liitteeksi. Kyseinen todistus käytännön veneilytaidoista kelpaa ainoastaan alla olevan lomakkeen liitteenä, koska SPV vahvistaa kouluttajan oikeudet kirjoittaa todistuksia.

Hae pätevyyttä tällä lomakkeella: Huviveneenkuljettajakirjan ICC-hakemus

Pätevyystodistuksen normaali toimitusaika on noin 2-4 viikkoa. Kesäisin myöntämisaikataulussa saattaa olla viivästyksiä. Traficom perii pätevyyskirjasta maksun. SPV:n palvelu on maksuton jäsenetu.

Hakemukseen liitetään:

  • Yksi valokuva
  • Kopio ajokortista tai lääkärintodistus
  • Todistukset osaamisestasi

Hakemus lähetetään liitteineen allekirjoitettuna kirjepostissa toimistolle:

Suomen Purjehdus ja Veneily / Koulutus
Särkiniementie 5 B 62, 00210 Helsinki