JUNIORITOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Junioritoimintaa käynnistettäessä tai uudelleen aktivoinnissa on hyvä ensin pohtia käytössä olevat resurssit ja luoda tavoitteet alkavalle toiminnalle. Kun toiminnan tavoitteet on luotu käytössä olevat resurssit huomioon ottaen, voidaan suunnitella tapoja toteuttaa toimintaa käytännössä. Alkeisopetusta voidaan järjestää erilaisilla kursseilla ja leireillä, viikkoharjoituksissa tai näiden yhdistelmällä. Toiminnan kirjo seuroissa vaihtelee koko kesän ja talven aikana järjestetyistä harjoituksista ja leireistä, kerran kesässä järjestettävään kurssiin sekä seurojen tukikohtatapahtumiin.

Seuran junioritoimintaa voidaankin järjestää usealla eri konseptilla ja jokaisen seuran on löydettävä itselle toimiva tapa junioritoiminnan pyörittämiseen. Tärkeintä on kuitenkin sovittaa kurssin koko oman seuran realistisiin resursseihin. Hyviä esimerkkejä jo toimivista junioritoiminnan malleista on esimerkiksi lähialueen seurojen kanssa yhdessä toteutettu junioritoiminta. Tällöin käytännön hyötyä saadaan kalusto- ja ohjaajaresurssien yhdistämisestä sekä harjoitusryhmien koot ovat riittävän kokoiset.

Suomen Purjehdus ja Veneilyn järjestämä neljäosainen Seuraohjaajakoulutus (SOK) on seurassa tai alueella järjestettävä koulutus, joka on tarkoitettu kaikille seuran junioritoiminnassa mukana oleville henkilöille. Seuraohjaajakoulutus on erinomainen apu junioritoiminnan käynnistämiseen tai toiminnan kehittämiseen seurassa. Tutustu Seuraohjaajakoulutukseen ja varaa tapahtuma seurallesi täältä.

Suomen Purjehdus ja Veneily tarjoaa junioritoiminnan käynnistämiseen kehittämiseksi lajiesittelytilaisuuksia, koulukiertueita ja muita tapahtumia varten mahdollisuuden lainata If Veneilykoulun kalustoa. Lisätietoa lajiesittelyistä löydät täältä.