JUNIORILUOKAT & LUOKKALIITOT

Junioriluokat

Kategoriana nuorten veneluokka saattaa hieman vääristää, sillä todellisuudessa vain optimistijollassa on asetettu ikäraja purjehtijan kilpailuun osallistumiselle. Nuorten veneluokat ovat Suomen Purjehdus ja Veneilyn suosituksia veneluokkaa valitsevalle nuorelle. Suositusten taustalla on nuorelle purjehtijalle fyysisesti sopivat veneluokat sekä näiden luokkien aktiivinen toiminta ja harrastajamäärät. Suomessa optaria isompia luokkia purjehtivat niin nuoret kuin aikuiset. Pääsääntöisesti luokkavalintaan vaikuttavat iän sijasta purjehtijan koko, paino ja fyysiset ominaisuudet.

Nuorten kevytveneluokat:

Kevytveneet voidaan jaotella erilaisiin veneluokkiin. Suomessa veneluokkia on kymmeniä, mutta tällä kertaa keskitymme vain yleisimpiin nuorten veneluokkiin. Vaikka kevytveneet ovat tässä esitelty nuorten luokkina, niin niillä voi purjehtia hyvin aikuisetkin. Vain optimistijollissa on ikäraja, ja useimmissa luokissa on paljon eri-ikäisiä purjehtijoita 15 ikävuodesta yli 60 vuoteen.
Kevytveneluokat voidaan jakaa edelleen yhden ja kahden hengen veneluokkiin:

Yhden hengen luokat:

Optimistijolla
Zoom8
E-jolla
Laser
+ purjelautaluokat

Kahden hengen junioriluokat:

470/420
29er

Luokkaliitot:

Yleisimmillä veneluokilla on omat yhdistyksensä, eli luokkaliitot, joiden pääasiallinen tarkoitus on oma veneluokan toiminnan kehittäminen ja etujen valvominen. Käytännössä luokkaliitot tarjoavat tietoa omasta veneluokasta, organisoivat pursiseurojen kanssa kilpailuja, kehittävät valmennusta ja järjestävät leirejä. Aloittava purjehtija saa luokkaliitosta ajankohtaista tietoa kyseisen veneluokan toiminnasta ja kilpailuista, sekä muista luokkaan liittyvästä asioista. Pääväylä tiedon jakamisessa ovat luokkaliittojen kotisivut. Luokkaliittoa koskevat päätökset tekevät toimiva hallitus, joka valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa vuosittain.