EDUNVALVONTA & KANSAINVÄLINEN VAIKUTTAMINEN

Edunvalvonta

Suomen Purjehdus ja Veneily ry edistää ja valvoo suomalaisen veneilyn, veneilyseuratoiminnan ja kilpailutoiminnan etuja eri kansallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa.

Tutustu vuoden 2022 kansallisiin ja kansainvälisiin edustajiin ja foorumeihin tästä.

SPV osallistuu aktiivisesti asioiden valmisteluun ja antaa tarvittaessa lausuntoja. Lausunnoista voit pyytää lisätietoja sähköpostilla: toimisto@spv.fi.

Kansainvälinen vaikuttaminen

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:llä on useita edustajia kansainvälisissä vaikuttamistehtävissä. Pystyäkseen välittämään suomalaisille purjehtijoille ja veneilijöille tietoa kansainvälisistä asioista on hyvä olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa kansainvälisissä verkostoissa.

SPV:n edustajia toimii seuraavissa foorumeissa:

European Boating Association (EBA) perustettiin 1980-luvun alussa. Tavoitteena on huolehtia vapaa-ajanveneilyn järjestöjen välisestä yhteistyöstä. EBA jakaa tietoa veneilyä koskevasta EU:n lainsäädännöstä ja pyrkii vaikuttamaan uusiin määräyksiin. EBA keskittyy ympäristö-, turvallisuus- ja lainsäädäntöasioihin, joilla on vaikutuksia veneilyyn Euroopan sisällä. Se tekee tarvittaessa ehdotuksia myös kansallisiin ja Euroopan valtiollisiin organisaatioihin.

Kotisivut: eba.eu.com/

World Sailing (entinen ISAF) on purjehduksen kansainvälinen lajiliitto. Sen tarkoituksena on muun muassa edistää urheilua kansainvälisesti, olla purjehduksen johtava elin olympialaisissa ja paralympialaisissa, kehittää kilpailusääntöjä sekä edistää purjehtijoiden asemaa. SPV on osa Group G:tä, johon kuuluvat pohjoismaat ja Baltian maat. Lue lisää Word Sailing -toimintamallista.

Kotisivut: sailing.org/

Union Internationale Motonautique (UIM) on Kansainvälinen moottoriveneilyliitto, jonka tavoitteena on edistää moottoriveneurheilua. Liiton eri omistajia ovat kaikki kansalliset liitot ja se on Kansainvälisen Olympiakomitean jäsenliitto. Kerran vuodessa järjestetään yleiskokous (General Assembly), jossa valitaan komitean jäsenet ja puheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat. Eri työryhmät edistävät oman alueensa asioita.

Lisätietoa: uimpowerboating.com/inside-the-uim/

Näiden lisäksi SPV:n edustajia on mukana näissä veneilyn kansainvälisessä verkostossa: Nordiska Båtrådet (NBR),  Baltic Sea Cruising Network (BSCN), Cruising Association (CA) sekä International Council of Cruising Yachts (ICCY).

Lausuntoja:

SPV julkaissut lausunnon 31.1.2022 Valtioneuvoston periaatepäätöksestä liikenneturvallisuusstrategiasta ja siihen liittyvistä toimenpide-ehdotuksista ks. lausuntopalvelu >>

SPV julkaissut lausunnon 20.10.2021 Ympäirstöministeriölle Luonnon virkistyskäytön strategiasta ks lausuntopalvelu >>

SPV on lähettänyt 22.6.2021 lausunnon Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom) liittyen Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan tutkintovaatimuksiin ja
tutkintoja tarjoavan koulutuksenjärjestäjän laatujärjestelmän arviointiin ks lausuntopalvelu >>

SPV on antanut lausunnon 24.5.2021  valtioneuvoston asetukseen merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

SPV on antanut kirjallinen lausunnon 12.5.2021 ja ollut kuultavana ASIASSA HE 71/2021 vp (merenkulun ympäristönsuojelulaki) Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokouksessa

SPV on antanut kirjallisen lausunnon 8.3.2021 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien merilain muuttamista merivahinkolaskijan työnkuvaan liittyen.

SPV antanut lausunnon 5.2.2021 luonnoksesta hallituksen esitykseksi vesiliikennelain muuttamiseksi ks lausuntopalvelu >>

SPV on lähettänyt 20.1.2020 lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle ja puoltaa nopeusrajoitusalueen laajentamista esitellyllä tavalla Espoossa.

SPV on lähettänyt 7.11.2018 lausunnon liittyen Euroopan komission ehdotukseen luopua vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta. Lue lausunto >>

SPV on lähettänyt 15.8.2018 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lue lausunto >>

SPV on lähettänyt 27.6.2017 lausunnon Päijänne–Saimaa-kanavan säilyttämisestä maakuntakaavassa. Lue lausunto >>

SPV on lähettänyt 12.1.2017  lausunnon  hallituksen esityksestä eduskunnalle veneverolaiksi ja laiksi vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta. Lue lausunto >>

SPV on lausunut 14.12.2016 Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen hankehakemuksesta ”Retkisatamien kehittäminen” Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

SPV on lähettänyt 1.12.2016 muistutuksen Espoon osayleiskaavaan.

SPV on Ulkoilufoorumin jäsenjärjestönä lausunut Metsähallituslain valmistelusta ja katsoo että Metsähallituslain uudistuksessa on turvattava luonnon virkistyskäyttö. Lakia valmistellaan syksyllä 2015.

SPV on lausunut Ympäristöministeriölle 25.3.2015 Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja -mahdollisuuksista Porkkalan osalta.

SPV on todennut Heinolan kaunpungille 14.3.2015 lähettämään lausumassa, että yhdistyksiä, niin urheiluseuroja kuin pursiseuroja tulisi kohdella yhdenvertaisesti.

SPV kommentoi keskustelua veneilijän ajokorttiasiassa 21.11.2014.

SPV on antanut 2.7.2014 lausunnon Helsingin kaupungin Laajasalon raideliikennehankkeen YVA-ohjelmasta.

SPV on lausunut 2.5.2014 Espoon kaupungin Finnoon Sataman Rakentamishankkeen YVA-ohjelmasta.