MEDLEMS- OCH BÅTREGISTRET SUULI

Suuli är det medlems- och båtregister, som SBF har tagit fram för sina medlemsföreningar. Där ingår också en faktureringsmodul för föreningarna.