15.11.2023

Suomen Purjehdus ja Veneily ry – tiedote

Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) sai syyskuussa työsuojeluilmoituksen ja ryhtyi viipymättä selvittämään tilannetta objektiivisesti ja puolueettomasti. Selvityksessä avusti asianajotoimisto.

Kokonaisuutena arvioiden tehty ilmoitus on tuonut urheilutoiminnan johtaja Vili Kaijansinkon toiminnassa esiin työnjohdollisia ja talouden suunnitteluun liittyviä seikkoja, jotka eivät ole liiton arvojen ja linjausten mukaisia.

– Olen saanut toiminnastani kirjallisen varoituksen, otan sen vakavasti ja pyydän anteeksi. Nöyrästi palautetta kuullen sitoudun kehittämään itseäni sekä toimintaani jatkossa, Kaijansinkko sanoo. 

– SPV on ryhtynyt selvityksen perusteella välittömästi toimiin epäkohtien poistamiseksi ja koko työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkistamme huippu-urheilun talouden seurantaa ja toimintamalleja. Keskustelemme urheilutiimin henkilöstön kanssa yhdessä ja erikseen sekä kehitämme toimintatapoja. Korostamme jokaisen oikeutta voida tehdä työtään turvallisesti ja hyvän hallinnon mukaisesti, SPV:n liittohallituksen puheenjohtaja Jan Jansson sanoo.

Lisätietoa: Jan Jansson, SPV:n liittohallituksen puheenjohtaja 0400 561 557