29.05.2020

Strategiakysely seuroille ja luokkaliitoille – vastaamalla voit vaikuttaa

SPV:n uuden strategian nimi on VISIO 2030. Strategia luo perustan SPV:n toiminnalle ja antaa suuntaviivat SPV:n, veneseurojen ja luokkaliittojen omalle ja yhteiselle tekemiselle. Strategian työstössä on osallistettu ja kuunneltu veneily-yhteisön toimijoita.

Strategian ensimmäinen versio esiteltiin webinaarissa 28.5. Jos et päässyt tuolloin linjoille, voit tutustua strategian videoesittelyyn täällä tai pdf-versioon täällä. Lisäksi voit katsoa koko webinaaritallenteen tästä.

Seuraavaksi tarkoituksenamme on osallistaa teidät, seurojen ja luokkaliittojen edustajat, strategian jatkotoimenpiteisiin. Teillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa strategian lopulliseen versioon vastaamalla kyselyyn. Pyydämme seuraltanne/luokkaliitoltanne yhtä virallista vastausta 15.6. mennessä.

Siirry kyselyyn tästä: lyyti.fi/questions/aa53f8ce2d

 

**

Strategienkät riktad till föreningarna och klassförbunden – svara och påverka

SBF:s nya strategi har fått namnet VISION 2030. Strategin skapar en grund för SBF:s verksamhet och stakar ut vägen för SBF:s, föreningarnas och klassförbundens gemensamma arbete. I strategiarbetet har vi involverat och lyssnat till båtfolket.

Den första versionen av strategin presenterades på ett webinarie 28.5. Om du inte hade möjlighet att delta då, kan du bekanta dig med strategin här. Du kan också se på det inspelade webinariet här eller på editerade videoklipp:

Nu är det vår avsikt involvera er, företrädare för föreningarna och klassförbunden, i implementeringen av strategin. Genom att svara på denna enkät har ni nu möjlighet att påverka den slutliga utformningen av strategin. Vi ber er sända in er förening/ert klassförbunds officiella svar senast den 15.6.

Enkänten: lyyti.fi/questions/aa53f8ce2d