08.09.2020

Stop häirinnälle – urheiluyhteisö yhdessä häirintää vastaan

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut tutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, ovatko urheilijat kokeneet tai havainneet seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää viimeisen viiden vuoden aikana urheilutoiminnassa.

Suomen Purjehdus ja Veneily osallistui tutkimukseen välittämällä tutkimuskyselyn kilpapurjehtijoille ja -veneilijöille. Tutkimuskyselyyn vastasi meidän lajimme osalta alle 100 urheilijaa, joten lajikohtaisia tuloksia ei julkaista. Alhaisesta vastaajien määrästä johtuen tuloksia ei voida pitää yleistettävinä, eikä tutkimukseen vastanneiden urheilijoiden määrää lajin kokonaisjoukkoa edustavana. On kuitenkin lajin ja kokonaistutkimuksen kannalta tärkeää, että nämä vastaajat ovat halunneet vastata tutkimukseen ja tuoda kokemuksiaan esille.

Tutustu SUEKin tutkimukseen ja tutkimustuloksiin >

 

Häirinnän vastainen työ yhdistää urheiluyhteisön

Häirinnän vastainen työ on tiivistynyt urheilujärjestöissä viimeisten vuosien aikana. Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma ottaa vahvasti kantaa turvallisen urheilun puolesta. Erityisesti Et ole yksin -palvelu on hyvä esimerkki urheilujärjestöjen välisestä yhteistyöstä häirinnän kitkemiseksi. Myös aiheeseen liittyviä koulutuksia on järjestetty tihenevään tahtiin.

– Työtä turvallisen urheilun eteen on tehty, mutta sitä tulee jatkossa tehdä yhä voimakkaammin ja viestin tulee kulkeutua laajamittaisesti koko urheilun kentälle ja urheilijoille asti, painottaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

– On erinomaista, että SUEK yhdessä lajiliittojen kanssa on tehnyt häirinnästä laajan tutkimuksen, jonka avulla saamme lisätietoa tärkeän työn pohjaksi. Urheilijoiden ääni on kuultu, toteaa Salonen.

Salosen mukaan ensiarvoisen tärkeää on, että hyvät, jo olemassa olevat työkalut saadaan kaikkien tietoisuuteen ja vietyä käytäntöön yli lajirajojen. Tämän lisäksi urheiluyhteisössä on valmisteilla useita uusia toimenpiteitä turvallisen toimintaympäristön parantamiseksi, kuten Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus, sovittelumenettely sekä urheiluyhteisön yhteinen kurinpitojärjestelmä.

Suomen Purjehdus ja Veneily uudistaa parhaillaan vastuullisuusohjelmaansa.

– Otamme vastuullisuuden erittäin vakavasti ja häirinnän vastainen työ on yksi painopistealueistamme vastuullisuustyössä. Uudistamme parhaillaan omaa vastuullisuuspakettiamme, ja jalkautamme mallit ja ohjeistukset seurojen hyödynnettäväksi mahdollisimman nopeasti paketin valmistuttua. Hienoa, että häirinnän vastainen yhteistyö on tiivistynyt urheiluyhteisön osalta, SPV:n toiminnanjohtaja Jan Thorström kertoo.

Kannustamme kertomaan

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa.

SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia.

Urheiluyhteisön työkaluja häirinnän kitkemiseksi löytyy mm. seuraavista linkeistä: