12.05.2020

SPV:n uusi strategia tutuksi -webinaarit suomeksi ja ruotsiksi 28.5. – tervetuloa!

(på svenska se nedan)

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n uusi strategia, Visio 2030, on valmistumassa. Pidämme jäsenseurojemme edustajille torstaina 28.5. kello 17.30-18.50 suomenkielisen webinaarin, jossa hallituksen varapuheenjohtaja Mikael Still kertoo strategiatyön lähtökohdista, prosessista, lopputuloksesta sekä jatkotoimenpiteistä.

Visio 2030 kantaa – kuten nimikin kertoo – kauas tulevaisuuteen. Se pitää sisällään kolme suurta visiota, kolme rohkeaa tavoitetta ja neljä haastavaa painopistealuetta.

Seurat pääsevät vaikuttamaan strategiaan webinaarin lisäksi tilaisuuden jälkeen lähetettävällä kyselyllä. Jos et pääse webinaariin, voit katsoa tallenteen. Maksimi osallistujamäärä on 200.

Liity webinaariin tästä: suomenpurjehdusjaveneily.clickmeeting.com/spv-n-uusi-strategia-tutuksi

Tervetuloa kuulemaan asiasta lisää!

**
Segling och Båtsport i Finland rf:s nya strategi, Vision 2030, håller på att bli klar.  Torsdagen den 28.5 klockan 19.00-20.30 håller vi ett svenskspråkigt webinarie för våra medlemsföreningars representanter, där förbundsstyrelsens viceordförande Mikael Still berättar om utgångspunkterna för strategiarbetet, processen, slutresultatet och det fortsatta arbetet.

Vision 2030 bär – som framgår av namnet – långt in i framtiden. Den innehåller tre stora visioner, tre djärva målsättningar och fyra utmanande tyngdpunktsområden.

Föreningarna har ännu möjlighet att påverka strategin, förutom på webinariet, också genom den enkät som sänds ut efter tillställningen. Om du inte har möjlighet att delta i webinariet kan du se på den inspelade versionen. Maximiantalet deltagare i webinariet är 200 personer.

Anslut dig till webinariet härsuomenpurjehdusjaveneily.clickmeeting.com/lar-kanna-sbf-s-nya-strategi

Välkommen med!