23.04.2022

SPV:n kevätliittokokous sujui aktiivisen keskustelun merkeissä

Suomen Purjehdus ja Veneilyn kevätliittokokous järjestettiin lauantaina 23. huhtikuuta Lauttasaaressa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös.

– Haluan kiittää toimikuntien vuonna 2021 tekemää työtä sekä havainnollista esitystapaa kevätliittokokouksessa. Kokouksessa virisi hyvähenkistä keskustelua ajankohtaisista asioista, SPV:n liittohallituksen puheenjohtaja Jan Jansson kommentoi.

Vaalilautakunnan tuore puheenjohtaja Samuli Salanterä ja SPV:n toiminnanjohtaja Jan Thorström kannustavat seuratoimijoita mukaan liiton luottamustoimiin.

SPV:n vaalilautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Samuli Salanterä.

– Kiitos Yrjö Sahlstedtille pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta vaalilautakunnan puheenjohtajana. Samulille tervetuloa, Jansson sanoo.

– Olen ollut alusta asti mukana SPV:n toiminnassa eri luottamustoimissa, muun muassa liiton puheenjohtajana. Luottamustoiminta on antanut minulle näköalapaikan suomalaiseen huippu-urheilu- ja liikuntakenttään sekä elinikäisiä ystävyyssuhteita. Yhdessä tekemällä viemme rakasta lajiamme eteenpäin. Minuun tai vaalilautakunnan jäseniin voi olla yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut osallistumaan lajiliiton toimintaan, Salanterä kannustaa.

Voit tutustua SPV:n toimintakertomukseen ja muihin materiaaleihin täällä. 

SPV:n erityispalkinnot jaettiin Patrick Anderssonille, Raija Alapeterille, Yrjö Sahlstedtille sekä Hannu Seppäselle pitkäaikaisesta toiminnasta liiton hyväksi. Jakajina puheenjohtaja Jan Jansson ja SPV:n toimistosta Minni Mattila.

***

Aktiv diskussion under SBF:s vårförbundsmöte

Segling och  Båtsport i Finland höll sitt vårförbundsmöte på Drumsö lördagen 23 april. Mötet godkände förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021.

– Jag vill tacka kommittéerna för det arbete de har gjort under år 2021 och för deras sätt att åskådliggöra det på vårförbundsmötet. Mötet inspirerade också till en positiv diskussion om aktuella frågor,  kommenterar Jan Jansson, ordförande för SBF:s förbundsstyrelse.

Samuli Salanterä, nyvald ordförande för valnämnden, och SBF:s verksamhetsledare Jan Thorström uppmanar de föreningsaktiva att engagera sig i förbundets verksamhet.

Till ny ordförande för SBF:s valnämnd valdes Samuli Salanterä.
– Jag vill tacka Yrjö Sahlstedt för ett långvarigt och förtjänstfullt arbete som ordförande för valnämnden och samtidigt välkomna Samuli, säger Jansson.

– Jag har ända sedan början deltagit i SBF:s verksamhet på olika förtroendeposter, bland annat som styrelseordförande. Den vägen har jag också kunnat bekanta mig med hela elit- och motionsidrotten i Finland, samtidigt har jag fått vänner för livet. Tillsammans ska vi främja vår kära hobby. Om du är intresserad att delta i förbundets verksamhet kan du kontakta mig eller någon annan av valnämndens medlemmar, uppmanar Salanterä.

Du kan bekanta dig med SBF:s verksamhetsberättelse och övriga material här