RaceWKND! ja Mercury Marine käynnistävät Lasten veneilykoulun – RaceWKND! och Mercury Marine kör igång med Barnens båtskola

Tänä vuonna toimintansa käynnistävä Lasten veneilykoulu tarjoaa 5-12-vuotiaille lapsille mahdollisuuden harjoitella moottoriveneilyä rib-veneillä. Koulutus tapahtuu veneseuroissa, joille hankkeen tekijät tarjoavat kokonaisvaltaisen paketin ohjaajien kouluttamisesta ja veneistä lähtien. Toiminta on osa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) valtakunnallista Lasten veneilykoulu -konseptia.

Mercury Marine antaa koulun käyttöön RIB-veneet moottoreineen ja RaceWKND! hoitaa käytännön järjestelyt venekerhojen kanssa. SPV kouluttaa uudet veneilyohjaajat ja tiedottaa venekerhoja.

RaceWKND! ja Mercury Marine hyödyntävät koulutustoiminnan käynnistämisessä Suomen Moottoriveneklubin pitkää kokemusta lasten ja nuorten veneilytaitojen kehittämisessä. Mallia toiminnalle luotiin myös kesällä 2020 yhdessä Kuopion pursiseuran kanssa, jossa veneilykoulu sai innostuneen vastaanoton.

 

 

Mercury Marinen toimitusjohtaja Jussi Sepponen iloitsee uudesta hankkeesta.

– Meille Mercurylla on erittäin tärkeää olla mukana moottoriveneharrastuksen ytimessä aivan pienistä pitäen. Odotan innolla yhteistyötä RaceWKND!:n, SPV:n ja suomalaisten veneseurojen kanssa, Sepponen toteaa.

– Tämä on uusi ja hieno tapa luoda polku lapsille ja nuorille moottoriurheilun pariin. Kilpaveneily on tällä hetkellä nosteessa myös junnupuolella ja uskomme veneilykoulun vahvistavan lajiamme entisestään. Tämä on myös upea tilaisuus kehittää juniorityötämme, sanoo rataveneilyn SM-sarjaa Suomessa järjestävän RaceWKND!:n toimitusjohtaja Johannes Böhmig.

– On upea mahdollisuus päästä mukaan kehittämään harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Annamme enemmän kuin mielellämme osaamisemme ja verkostomme veneilykoulujen käyttöön, kertoo SPV:n toiminnanjohtaja Jan Thorström.

Toiminta käynnistyy maaliskuussa kampanjalla, jossa etsitään innokkaita venekerhoja aloittamaan uusi harrastustoiminta. Veneilykoulun kummina toimii F4-luokan hallitseva maailmanmestari ja vuoden kilpaveneilijä 2020 Alexander Lindholm.

Lasten veneilykoulu tarjoaa 5-12-vuotiaille lapsille mahdollisuuden harjoitella moottoriveneilyä rib-veneillä.
Barnens båtskola erbjuder 5-12 åringar en möjlighet att pröva på motorbåtsport med ribbåtar.

 

RaceWKND! och Mercury Marine kör igång med Barnens båtskola

Barnens båtskola har fått sin start under detta året och kommer att erbjuda en möjlighet att öva på båtsporten med ribbåtar. Båtskolan är ämnad för barn i åldern 5-12 år. Utbildningen äger rum i båtklubbarna, till vilka de projektansvariga erbjuder ett omfattande paket utgående från utbildning av ledare till båtarna. Verksamheten är en del av SBF:s nationella konceptet för Barnens båtskola.

Mercury Marine förser båtskolan med ribbåtar och motorer medan RaceWKND! sköter det praktiska i samarbete med föreningarna. SBF utbildar ledarna för båtskolan och informerar båtskolorna.

RaceWKND! och Mercury marine använder Finlands Motorbåtsklubbs långa erfarenhet i att utveckla båtfärdigheter hos barn och ungdomar. En verksamhetsmodell gjordes redan under sommaren 2020 tillsammans med Kuopion Pursiseura, där båtskolan fick ett entusiastiskt mottagande.

Jussi Sepponen, verksamhetdirektör för Mercury Marine, glädjas över det nya projektet.

– För oss på Mercury Marine är det väldigt viktigt att vara delaktiga i motorbåtsporten, även med de allra yngsta. Jag ser framemot samarbetet med RaceWKND!, SBF och de finländska båtföreningarna, säger Sepponen.

– Det här är ett nytt och bra sätt att skapa ett band mellan motorbåtsporten och barn. Båtsporten är för tillfället i stigande riktning även på juniorsidan och vi tror starkt på att båtskolan gynnar grenen. Detta är även en fantastisk möjlighet att utveckla vår juniorverksamhet säger Johannes Böhmig, VD för RaceWKND! som ordnar FM i banbåt i Finland.

– Det är en fin möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av hobbyverksamheten för barn och unga. Vi delar mer än gärna med oss av det vi kan för att understöda detta, säger Jan Thorström, VD för SBF.

Verksamheten kör igång i mars med en kampanj. Syftet med kampanjen är att hitta ivriga båtklubbar som vill vara med och påbörja en ny hobbyverksamhet. Som fadder för båtskolan fungerar den regerande världsmästaren i F4-klassen och årets motorbåtsportare 2020 Alexander Lindholm.