Haemme toiminnanjohtajaa | Vi söker verksamhetsledare

Suomen Purjehdus ja Veneily ry on suomalaisten purjehdus- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtijaliitto ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi.

Liittoon kuuluu noin 330 jäsenseuraa ja noin 45 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on yli 60 000.

Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen.

Tärkeänä tavoitteena on innostaa uusia harrastajia monipuolisen lajin pariin.

SPV hakee nyt

Toiminnanjohtajaa

johtamaan valtakunnallisen veneilyjärjestön operatiivista toimintaa ja laajaa sidosryhmäyhteistyötä.

Toiminnanjohtajana mahdollistat aktiivisen vuoropuhelun jäsenseurojemme ja SPV:n välillä. Haet ja jaat parhaita käytäntöjä seurojen toiminnassa ja viestit aktiivisesti SPV:n palvelutarjontaa seurojen suuntaan. Olet keskeisessä roolissa viranomaisyhteistyössä ja edunvalvonnassa yhdessä alan muiden järjestöjen kanssa. Johdat SPV:n varainhankinta-aktiviteetteja pitkäjänteisellä otteella.

Johdat SPV:n osaavan toimiston toimintaa ja vastaat järjestön taloushallinnon toimivuudesta ja raportoinnista. Tärkeä osa työtäsi on tehdä jatkuvaa yhteistyötä SPV:n toimikuntien kanssa. Huomioit priorisoinnin, ja toteutussuunnitelmat suhteessa organisaation työtilanteeseen, budjetteihin ja resurssointiin.

Odotamme sinulta veneilyharrastuksen tuntemusta, sujuvaa kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti) sekä koulutus- ja kokemustaustaa, joka mahdollistaa liiton monipuolisen toiminnan johtamisen ja talouden ohjauksen. Korkeakoulututkinto on eduksi.

Sinulla on erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Tartut asioihin energisellä ja aktiivisella otteella. Johdat esimerkilläsi selkeästi ja asiantuntijoiden osaamista kunnioittaen.

SPV tarjoaa sinulle kiinnostavan näköalapaikan purjehduksen ja veneilyn valtakunnallisen järjestön johdossa. Tukenasi on hallituksen lisäksi laaja osaajaverkosto.

Kiinnostuitko?

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen 15.3.2019 mennessä jan.jansson(at)spv.fi

Lisätietoja antaa tarvittaessa SPV:n liittohallituksen puheenjohtaja Jan Jansson p. 0400 561 557, tai varapuheenjohtaja Patrick Andersson p. 040 540 4862, varmimmin arki-iltapäivisin.

***

Segling och Båtsport i Finland rf är en intresseorganisation för segel- och båtföreningar i Finland. Förbundet främjar, styr och övervakar segling och båtliv. SBF grundades år 2011 då de i början av 1900-talet grundade Finlands Seglarförbund och Finlands Båtförbund fusionerades.

Förbundet har ca 330 båtklubbar och ca 45 klassförbund som medlemmar. Dessa har över 60 000 personmedlemmar.

Förbundets uppgift är att genom sin verksamhet stöda båtklubbarna och klassförbunden i deras arbete att erbjuda sina medlemmar mångsidiga och högklassiga tjänster. SBF främjar också säkerheten till sjöss och miljön samt verkar inom olika intresseorganisationer, både nationellt och internationellt. SBF satsar på kvalitativ träningskunskap och stöder idrottarna på vägen till internationell framgång.

En viktig uppgift är att inspirera nya utövare att delta i en mångsidig sportgren.

SBF söker nu en

Verksamhetsledare

att leda det nationella förbundets operativa verksamhet och samarbetet med dess intressegrupper.

Som verksamhetsledare skapar du en aktiv dialog med våra medlemsföreningar. Du söker upp och sprider de bästa verksamhetsmodellerna mellan föreningarna samt informerar aktivt om SBF:s serviceutbud. Din roll är central i arbetet med myndigheter och i intressebevakning tillsammans med övriga organisationer. Du styr SBF:s medelanskaffning med ett aktivt och långsiktigt grepp.

Du leder SBF:s kunniga personal och ansvarar för förbundets ekonomiadministration och rapportering. En viktig uppgift är att kontinuerligt samarbeta med SBF:s kommittéer. På det sättet och genom att organisera arbetet och prioritera resurserna kan du försäkra dig om att verksamhetsplanerna förverkligas.

Av dig förväntar vi oss kännedom om båtliv, flytande kunskaper i finska, svenska och engelska samt erfarenhet och utbildning, gärna högskoleexamen, som gör det möjligt att leda förbundets mångsidiga verksamhet och dess ekonomi.

Du är bra på att samarbeta och kommunicera och tar energiskt och aktivt tag i saker. Med ditt eget exempel leder du medarbetare, som alla är specialister på sina respektive områden.

SBF erbjuder dig en intressant utsiktsplats inom båtlivet som ledare för det nationella förbundet. Du har stöd av styrelsen och ett brett nätverk av sakkunniga.

Intresserad?

Sänd din ansökan med CV inklusive löneanspråk senast 15.3.2019 på adressen: jan.jansson(at)spv.fi.

Tilläggsuppgifter ger förbundsstyrelsens ordförande Jan Jansson tel. 0400 561 557 eller viceordförande Patrick Andersson tel. 040 540 4862, säkrast vardagseftermiddagar.