13.04.2023

SPV vetoaa kansainvälisiin lajiliittoihin: venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei mukaan kilpailuihin

Suomen Purjehdus ja Veneily tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja haluaa korostaa tukeaan Suomen Olympiakomitean ja Pohjoismaiden yhteiselle päätökselle, jonka mukaan venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei tule nykyisessä tilanteessa hyväksyä kansainväliseen kilpailutoimintaan. On erittäin tärkeää, että kansainväliset sanktiot pysyvät voimassa, kunnes Venäjä ja Valko-Venäjä lopettavat sotatoimensa ja noudattavat kansainvälistä oikeutta.

Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) tiedotti viimeisimmässä linjauksessaan ylläpitävänsä nykyiset sanktiot Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan voimassa. Tiettyjen reunaehtojen täytyttyä KOK linjasi kuitenkin, että lajiliitoilla on mahdollisuus sallia sanktioitujen maiden yksittäisten urheilijoiden osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin ilman maatunnuksia. KOK ei toistaiseksi ottanut kantaa venäläisten ja valkovenäläisten osallistumiseen Pariisin olympialaisiin 2024.

Suomen Purjehdus ja Veneily vetoaa kansainvälisiin lajiliittoihin, purjehduksessa World Sailingiin ja kilpaveneilyssä Union Internationale Motonautiqueen, että venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei oteta mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaan. Yhteisön kansainvälisyys on olennainen osa merenkulun kulttuurin säilyttämistä. Tämä vaatii toisten ymmärtämistä ja oikeudenmukaisuutta, minkä tulee näkyä myös kansainvälisessä urheilutoiminnassa. Ukrainan suvereniteettia rikkovat sotatoimet vaikuttavat merkittävästi ukrainalaisten urheilijoiden mahdollisuuksiin osallistua kilpailuihin, joten venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin ei ole perusteltua.

Suomen Purjehdus ja Veneilyn linjaus on yhtenevä Suomen Olympiakomitean, pohjoismaisen urheiluyhteisön, sekä ministerien lausunnon kanssa. Osoitamme yhdessä solidaarisuutta Ukrainan sodan uhreille ja kannustamme kaikkia lahjoittamaan varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

The Finnish Sailing and Boating Federation appeals to international sports federations: Russian and Belarusian athletes should not be included in competitions

The Finnish Sailing and Boating Federation condemns the Russian attack on Ukraine and wants to emphasize its support for the joint decision of the Finnish Olympic Committee and the Nordic countries, which dictates that Russian and Belarusian athletes should be excluded from participating in international competitions in the current situation. It is essential that international sanctions remain in place until Russia and Belarus end their military operations and adhere to international law.

In its latest announcement, the International Olympic Committee (IOC) declared that it would uphold the present sanctions imposed on Russia and Belarus. Although, subject to certain conditions being met, the IOC disclosed that sports federations may permit individual athletes from sanctioned nations to compete in international events as ”neutrals”. The IOC has not yet taken a definitive position regarding the involvement of Russian and Belarusian athletes at the 2024 Paris Olympics.

The Finnish Sailing and Boating Federation appeals to our international sporting bodies, World Sailing and the Union Internationale Motonautique in powerboating, that Russian and Belarusian athletes should not be included in international competitions. The international community plays a vital role in preserving maritime culture. A thriving maritime community requires both compassion and justice, which should extend to international sports. Ukrainian athletes’ ability to compete has been greatly affected by the military actions that violated Ukraine’s sovereignty, rendering the participation of Russian and Belarusian athletes in international competitions unjustifiable.

The Finnish Sailing and Boating Federations stance is in line with the Finnish Olympic Committee, the Nordic sports community, and the joint statement of ministers. Together, we show solidarity with the victims of the war in Ukraine and encourage everyone to donate funds to the Disaster Relief Fund of the Finnish Red Cross.