Veneen liputus
30.03.2023

SPV uudistuu: tavoitteena palvella seuroja ja luokkaliittoja entistä paremmin

SPV:n operatiivinen organisaatio uudistuu 1. huhtikuuta 2023 alkaen. Muutoksen taustalla on halu palvella seuroja ja luokkaliittoja entistä paremmin. Liitossa otetaan käyttöön niin sisäistä kuin ulkoista yhteistyötä korostava tiimijohtamismalli sekä -organisaatio. 

Uudistuksen myötä luotiin kolme tiimiä: Seurapalvelut, Urheilutoiminta sekä Vastuullisuus ja vaikuttaminen. SPV:n henkilöstön tehtäviä uudistettiin pitkäjänteisen kasvun tukemiseksi. 

– Uudistunut organisaatiomme tukee meitä strategiamme (Visio 2023) mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla vastaamme myös Seuramatkalla-kiertueella saamaamme palautteeseen ja kehitystoiveisiin. Keskeisimmät kohderyhmämme ovat seurakentän aktiiviset toimijat sekä matkaveneilyn että kilpailutoiminnan puolella. Tulemme olemaan helpommin tavoitettavissa ja tarjoamme konkreettista tukea seurojen ja luokkaliittojen arjen haasteissa, SPV:n toiminnanjohtaja Jan Thorström kertoo. 

Seurapalveluiden johdossa ja tiimin esihenkilönä aloittaa Tuomas Finne. Uutena asiantuntijana tiimissä aloittaa Tero Savolainen, joka vastaa veneilykoulutusten ja katsastustoiminnan kehittämisestä. 

– Tavoitteemme on elinvoimainen ja kasvava veneseurojen yhteisö. Tulemme kehittämään entisestään hienosti käynnistynyttä verkostotoimintaamme sekä jatkamaan hyvää palautetta saanutta Seuramatkalla-kiertuettamme. Tiimimme arvokas tehtävä on tukea seuroja matkaveneily- ja yhdistystoiminnan kehittämisessä, sanoo seurapalveluiden johtaja Finne. 

Urheilutoiminnan johdossa ja tiimin esihenkilönä aloittaa Vili Kaijansinkko (Kilpapurjehdus & valmennus). Uutena asiantuntijana tiimissä aloittaa Pinja Harjunpää, joka tukee seurojen ja luokkaliittojen juniori- ja kilpailutoimintaa. Harjunpään vastuualueisiin lukeutuvat muun muassa Lasten Purjehduskoulu, Olympiakomitean Tähtiseurahanke, Parapurjehdus sekä alueensa seuratoimijoiden verkostojen vahvistaminen ja johtaminen. 

– Organisaation muutos ja uudet tiimit parantavat kykyämme tukea seurojen urheilutoimintoja. Pyrimme rakentamaan yhdessä seurojen ja luokkaliittojen kanssa kilpapurjehduksesta toimialan, johon ihmiset haluavat kuulua. Haluamme nostaa lajin harrastajamääriä, sekä houkutella lahjakkuudet kilparadoille ammattitaitoiseen valmennukseen ja kehittyviin olosuhteisiin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on menestyä maailmalla, sanoo urheilutoimintojen johtaja Kaijansinkko. 

Kilpaveneilyn yhteystiedot: nkt@spv.fi tai jan.thorstrom@spv.fi

Löydät tiimit yhteystietoineen osoitteesta spv.fi/yhteystiedot. 

Seurapalvelut & matkaveneily

Tiimin esimies: Tuomas Finne (johtaja, seurapalvelut ja matkaveneily) 
Karoliina Rouhiainen (seura- ja aluetoiminta) 
Tero Savolainen (katsastus, koulutus) 
Hanna Grann (seuraviestintä) 

Urheilutoiminta

Tiimin esimies: Vili Kaijansinkko (johtaja, kilpapurjehdus ja -valmennus) 
Joakim Wilenius (Nacra 17, maajoukkuevalmennus)
Tapio Nirkko (nuorten maajoukkue, valmennuskoulutus)
Pinja Harjunpää (juniori- ja urheilutoiminta)
Johan Ekblom (kilpailuviestintä)

Vastuullisuus & vaikuttaminen

Tiimin esimies: Jan Thorström (toiminnanjohtaja) 
Mirja Rosenberg (yhteiskuntasuhteet, edunvalvonta) 
Minni Mattila (talous) 
Iina Airio (Nautic & Nautic-TV, vastuullisuusohjelmat, viestintä) 

Tero Savolainen ja Pinja Harjunpää ovat SPV:n asiantuntijajoukon uudet vahvistukset.

SBF förnyas: målet är betjäna föreningarna och klassförbunden ännu bättre

Från och med den 1 april 2023 kommer SBF:s operativa organisation att förnyas för att ännu bättre betjäna föreningar och klassförbund. Förändringen innebär införandet av en teambaserad ledningsmodell och organisation som fokuserar på både intern och extern samverkan. 

Tre nya team har skapats inom organisationen: Föreningsservice, Idrottsverksamhet och Hållbarhet och påverkan. Ansvarsområden för SBF:s personal har också förnyats för att stödja långsiktig tillväxt.

– Vår förnyade organisation stöder oss att uppnå våra mål enligt vår strategi (Vision 2023). Samtidigt svarar vi också på feedback och utvecklingsförslag som vi fick under Sällskapsresan. Våra huvudsakliga målgrupper är aktiva aktörer inom föreningsfältet, både inom fritidsbåtssektorn och tävlingsverksamhet. Vi kommer att vara lättare att nå och vill erbjuda konkret stöd i foreningarnas och klassförbundens vardagsutmaningar, säger Jan Thorström, verksamhetsledare för SBF.

Tuomas Finne kommer att börja som chef och teamledare för Föreningsservice. Som ny expert i teamet börjar Tero Savolainen, som ansvarar för utvecklingen av båtutbildningar och besiktningsverksamhet.

– Vårt mål är en livskraftig och växande gemenskap av föreningar. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt nätverksarbete som har börjat bra, samt att fortsätta med Sällskapsresan, som har fått positiv feedback. Det värdefulla uppdraget för vårt team är att stödja föreningar i utvecklingen av långfärds- och föreningsverksamhet, säger Finne, chef för föreningsservice.

Vili Kaijansinkko kommer att börja som chef och teamledare för Idrottsverksamheten, med fokus på kappssegling och coachingverksamhet. Som ny expert i teamet börjar Pinja Harjunpää, som stödjer föreningarnas och klassförbundens junior- och tävlingsverksamhet. Harjunpääs ansvarsområden omfattar bland annat Barnens seglingskola, Olympiska Kommitténs Tähtiseurahanke-program, Parasegling, samt att stärka och leda nätverken för föreningsverksamhet inom sitt område.

– Organisationsförändringen och de nya teamen förbättrar vår förmåga att stödja föreningarnas idrottsfunktioner. Vi strävar efter att tillsammans med föreningarna och klassförbunden bygga segling till en idrottsgren som människor vill höra till. Vi vill höja antalet människor med segling som hobby, locka talanger till tävlingsbanorna, och erbjuda professionell coaching och en utvecklande omgivning som följer principerna för hållbar utveckling. Vårt mål är att lyckas internationellt, säger idrottschefen Kaijansinkko.

Hastighetstävling : nkt@spv.fi eller jan.thorstrom@spv.fi

De förnyade teamen, samt kontaktuppgifter hittar du på adressen spv.fi/sv/sbf/kontaktuppgifter.

Föreningsservice & båtsport

Teamledare: Tuomas Finne (chef, föreningsservice och båtsport
Karoliina Rouhiainen (förenings- och regionverksamhet)
Tero Savolainen (besiktning, utbildning)
Hanna Grann (föreningskommunikation)

Idrottsverksamhet

Teamledare: Vili Kaijansinkko (chef, kappsegling och -coaching)
Joakim Wilenius (Nacra 17, landslagscoaching) 
Tapio Nirkko (ungdomslandslag, coachutbildning) 
Pinja Harjunpää (junior- och idrottsverksamhet) 
Johan Ekblom (tävlingskommunikation)

Hållbarhet & påverkan

Teamledare: Jan Thorström (verksamhetsledare)
Mirja Rosenberg (samhällskontakter, intressebevakning)
Minni Mattila (ekonomi och administration)
Iina Airio (Nautic & Nautic-TV, hållbarhetsprogram, kommunikation)