04.04.2022

SPV ja Lassila & Tikanoja yhteistyöhön: Toimiva jätehuolto osa satamien vastuullisuutta

SPV:n ja Lassila & Tikanojan yhteisenä tavoitteena on tarjota Suomen satamille parempaa jätehuoltoa. Uudistunut merenkulun ympäristönsuojelulakikin velvoittaa, että satamien asiakkaille tarjotaan mahdollisuus lajitella niin kotisatamassa kuin veneretkillä syntyvät jätteet.

Suomalaisilla veneilijöillä on luontoarvot kohdallaan ja iso tarve toimia vastuullisesti. Tämä kävi ilmi myös Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n viime kesänä veneilijöille teettämässä laajassa kyselyssä, jonka tuloksissa veneilijät toivoivat satamilta ensimmäisenä parempaa jätehuoltoa ja lajittelumahdollisuuksia. Toisena satamiin toivottiin veneiden käymälävesien vastaanottomahdollisuutta ja kolmantena siistejä wc-tiloja.

– Suomalaiset veneilijät arvostavat vastuullisuutta, turvallisuutta ja ovat varsin ympäristötietoisia. Vesillä liikkumisen suosio on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, ja mukaan on tullut myös paljon uusia harrastajia. Monet ovat tottuneet kierrättämään huolellisesti kotona ja työpaikalla ja samaa halutaan totta kai jatkaa myös vapaa-ajalla ja vesillä ollessa, SPV ry:n toiminnanjohtaja Jan Thorström taustoittaa.

Satamien jätehuolto vastaamaan harrastajien toiveita ja uudistuneen lain edellytyksiä

Veneilijöiden toiveet vastuullisuudesta olivat vahva moottori SPV:n ja L&T:n yhteistyölle satamien jätehuollon kehittämisessä. Myös uudistunut merenkulun ympäristönsuojelulaki velvoittaa satamia tarjoamaan entistä laajempia kierrätyspalveluita.

– Tällä hetkellä huvivenesatamissa vallalla on vaihtelevia käytäntöjä jätehuollon järjestämisestä. Toisissa satamissa kierrätys on mahdollistettu ensiluokkaisesti, toisissa jätehuollon järjestämisessä on otettu jo askelia, mutta ei vielä lain vaatimusten edellyttämällä laajuudella. Jätehuollon järjestäminen koetaan monessa seurassa tärkeäksi, mutta lakien tulkitseminen ja käytännön toimenpiteiden suunnittelu voi kieltämättä olla hankalaa, palvelukehityksen vetäjä Heikki Soininen L&T:ltä sanoo.

SPV haluaa olla mukana kattojärjestönä tukemassa veneseuroja ja satamia saavuttamaan niin sataman käyttäjien toiveet kuin lain edellyttämät vaatimukset. Kiertotalouden käytännön tekijä L&T oli puolestaan luonteva kumppani, jonka kanssa lähteä ratkomaan lakimuutoksen myötä satamien jätehuoltoon kohdistuvaa haastetta. Yhteistyöllä tarjotaan konkreettinen ja helppo tapa ratkaista jätehuollon tarpeet huvivenesatamissa, missä päin Suomea tahansa.

– Vesillä syntyy aivan samalla tavalla jätettä kuin kuivalla maalla jo pelkästään vaikkapa ruuanlaitosta. Monet lajittelevat jätteet myös veneillessään, mutta kuljettavat ne lopulta satamien kierrätysmahdollisuuksien puuttuessa oman kodin jäteastioihin. Kierrätys toimii silloin kun se on tehty ihmisille helpoksi, ja siksikin satamissa on tärkeää mahdollistaa lajittelu myös tavanomaisille jätejakeille, kuten biojätteelle, muoville, kartongille, lasille ja metalleille. Hyvin järjestetty jätehuolto on siis vastuullisuusteko, mutta myös palvelutason nosto seuran jäsenille ja yksi vetovoimatekijä lisää, kun jätteet voi lajitella heti rantautumisen jälkeen paikan päällä, Jan Thorström muistuttaa.

Kotisatamissa syntyy myös vaarallista jätettä: näin se voidaan kierrättää

Etenkin kotisatamissa, joissa tehdään säännöllisesti myös veneiden huoltotöitä, korostuu myös vaarallisten jätteiden kierrätyksen järjestäminen. Veneitä kunnostetaan vesirajan lähellä, jolloin erityisenä riskinä on, että vaaralliset jätteet kulkeutuvat maaperään ja sitä kautta suoraan vesistöön.

– Kevät- ja syyshuoltojen aikaan veneilijät kunnostavat veneitään satamissa, ja jokaisella on yleensä omat aineet ja purkit mukana, jotka eivät huollon aikana välttämättä täysin tyhjene. Yksittäiseltä veneen kunnostajalta syntyvän vaarallisen jätteen määrä ei välttämättä siis ole iso, mutta huoltojen sesonkiluonteisuus saa aikaan sen, että lopulta vaarallista jätettä onkin satamassa lopulta huomattava määrä, Heikki Soininen kertoo.

Lain puolesta vaaralliselle jätteelle ei ole osoitettu minimimäärää, vaan yksiselitteisesti kaikki vaarallinen jäte pitää kerätä talteen ja hoitaa asianmukaisesti kierrätykseen. Puolityhjän maalipurkin tai aerosolipakkauksen paikka ei myöskään koskaan ole sekajätteen seassa, jossa se voi pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteen joko jäteautonkuljettajalle tai myöhemmin kierrätyslaitoksella.

Määräykset vaihtelevat hieman kunnasta riippuen, mutta varmin ja käyttäjille kätevin ratkaisu on järjestää vaaralliselle jätteelle valumasuojattu lukittu kontti. Paloturvallisen kontin sisällä vaaralliset jätteet ovat suojattu myös säältä ja mahdolliselta ilkivallalta. Sisälle voi tuoda tynnyrissä vaarallista jätettä, akkukeräys ja kiinteiden vaarallisten jätteiden keräilyväline.

– Konttejakin on erikokoisia ja erilaisilla keräysvälineillä, joten jokaisen sataman tarpeisiin löydetään varmasti sopiva ratkaisu selkeine opasteineen. Näin vaarallistenkin jätteiden kierrätys saadaan satamissa hoidettua käyttäjille helposti, vastuullisesti ja lain edellytykset täyttäen, Soininen jatkaa.

Teksti: L&T:n Lassikko-blogi

Lue lisää L&T:n sivuilta täältä ja SPV:n sivuilta täältä.