09.04.2021

Seuraa koronasuosituksia verkkosivuillamme – Följ coronarekommendationerna på vår hemsida

SEURAA KORONASUOSITUKSIA VERKKOSIVUILLAMME

Suomen Purjehdus ja Veneily suosittelee seuroja ylläpitämään harrastustoimintaa vastuullisesti ja alueellinen koronavirustilanne aktiivisesti huomioiden. Seuraa tiedottamistamme Suosituksia korona-ajalle -sivullamme >

***

FÖLJ CORONAREKOMMENDATIONERNA PÅ VÅR HEMSIDA

Segling och Båtsport i Finland rekommenderar att föreningarna bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och aktivt beaktar coronaläget på sin hemort. Följ vår webbsida Rekommendationer under coronatiden >