13.05.2024

Satelliittipaikannuslaitteiden häiriöiden vaikutus merenkulun turvallisuuteen

Suomessa on raportoitu viime aikoina lukuisista satelliittipaikannuslaitteiden häiriöistä. Kyseisissä tilanteissa satelliittipaikannusjärjestelmien saama paikkatieto on ollut epätarkkaa tai puutteellista. Tästä aiheesta on keskusteltu muun muassa Rajavartiolaitoksen järjestämillä varustamopäivillä syksyllä 2023. Viime aikoina, erityisesti huhtikuun 2024 loppupuolella, tehdyt havainnot viittaavat aiemmin erityisesti ilmaliikenteessä esiintyneiden paikannuslaitehäiriöiden laajentumisesta myös meriliikenteeseen.

Rajavartiolaitos Suomen johtavana meripelastusviranomaisena ja Traficom Suomen johtavana merenkulun turvallisuus- ja taajuushallintaviranomaisena haluavat muistuttaa varustamoita ja veneilijöitä toimintamallien kertaamisen tärkeydestä ja harjoittelusta tilanteissa, joissa satelliittipaikannuksessa ilmenee häiriöitä. Hyvällä merimiestaidoilla, varautumisella, ennakoinnilla ja navigoinnin harjoittelulla ilman satelliittipohjaisia tai muita vastaavanlaisia teknisiä järjestelmiä edesautetaan merenkulun turvallisuutta myös yllättävissä häiriötilanteissa.

Meri- ja vesialueilla kohdatuista radiohäiriöistä niin kauppamerenkulun kuin veneilyn osalta kannattaa myös aina ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle joko viraston sähköisen asioinnin radiohäiriöilmoituslomakkeella tai sähköpostitse taajuuksien­valvonta@traficom.fi.

Lue myös Traficomin tiedote Veneilijän navigointitaitoja ei voi korvata teknisin apuvälinein GPS-häiriötilanteessa.

Effekten av satellitpositioneringsanordningarnas störningar på sjöfartens säkerhet

Det har rapporterats om ett stort antal störningar i satellitpositioneringsanordningar i Finland under den senaste tiden. I de ifrågavarande situationerna har geodata som satellitpositioneringssystem erhållit varit inexakt eller bristfällig. Om detta har diskuterats bland annat under rederidagarna som Gränsbevakningsväsendet anordnande hösten 2023. Observationerna som gjorts den senaste tiden, särskilt i slutet av april 2024, tyder på att störningarna i positioneringsanordningarna som tidigare framkommit särskilt inom luftfarten har utvidgat sig även till sjöfarten.

Gränsbevakningsväsendet som Finlands ledande sjöräddningsmydighet och Traficom som Finlands ledande säkerhets- och frekvensförvaltningsmyndighet inom sjöfart vill påminna rederierna och båtförare om hur viktigt det är att repetera och öva verksamhetssätt inför situationer då störningar i satellitpositionering uppstår. Med gott sjömanskap, beredskap, förutseende och navigationsövningar utan satellitbaserade eller andra motsvarande tekniska system främjas sjöfartens säkerhet även i överraskande störningssituationer.

Det lönar sig även att alltid rapportera om radiostörningar inom sjö- och vattenområden såväl i handelssjöfarten som i båtlivet till Transport- och kommunikationsverket, antingen via den elektroniska blanketten för anmälan om radiostörningar eller per e-post (taajuuksien-valvonta@traficom.fi).

Kuva: Studiokukka