02.02.2022

Reilusti vesille

On tärkeää, että jokainen lapsi voi nauttia vesillä liikkumisesta ja saada ikimuistoisia kokemuksia lajin parissa. Lasten harrastamisessa keskiössä ovat liikunnan ilo, tasapuolisuus sekä toiminnan turvallisuus. Vastuu näiden toteutumisesta on kaikilla junioritoiminnassa mukana olevilla.

1. Onnistumisilla iloa liikunnasta

Harjoituksiin on kiva mennä ja siellä oppii uutta. Harjoituskavereiden kannustaminen ja tsemppaaminen ovat tärkeä osa onnistuneita harjoituksia. Kilpailutilanteessa tulos ei ole tärkeintä, vaan uuden oppiminen ja kehittyminen.

2. Tasapuolisesti vesillä ja rannassa

Harrastustoiminnassa jokaista tulee kohdella tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta muun muassa sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta. Jokainen on tervetullut omana itsenään.

3. Nollatoleranssi kiusaamiselle

Toiminnassa on nollatoleranssi kiusaamiselle ja syrjivälle käytökselle – niin aikuisten kuin lastenkin kesken. Minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä ei hyväksytä keneltäkään toiminnassa mukana olevalta lapselta tai aikuiselta.

4. Reilua peliä toiset huomioiden

Toisten ihmisten kunnioitus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat osa reilua toimintaa niin harjoituksissa kuin muissa tapahtumissakin, kuten kilpailuissa ja kilpailumatkoilla. Seuralle ja harjoitusryhmille on hyvä tehdä pelisäännöt, joiden mukaan harjoitusryhmissä toimitaan. Kilpapurjehdussäännöillä varmistetaan, että kilpailu on tasapuolinen kaikille osallistujille. Sääntöjen noudattamisen lisäksi on tärkeää myös kunnioittaa muita kilpailijoita, tuomareita sekä kilpailunjärjestäjiä.

5. Yhdessä ympäristön asialla

Harrastus- ja kilpailutoiminnassa huomioidaan ja kunnioitetaan ympäristöä. Sataman siistinäpito ja roskien tuominen vesiltä takaisin rantaan kierrätykseen ovat osa sitä.

Lue lisää: spv.fi/vastuullisuus

SEURATOIMIJA, junioritoiminnan materiaalitilaus tulossa maaliskuussa, seuraathan sähköpostiasi.

 

Taitomerkeillä taitavaksi

Junioripurjehtijan taitomerkeillä voit seurata taitojen oppimista aina vihreältä starttitasolta punaiseksi taituriksi

Vihreä merkki

Vihreän tason purjehtija tarvitsee vielä paljon ohjaajan avustusta kaikissa harjoituksissa. Purjehdusharjoituksia tehdään ainoastaan kevyessä (1-5 m/s) tuulessa. Kovemmalla tuulella jollan käsittelyä harjoitellaan ilman rikiä tai rannassa simulaattorilla. Vihreällä tasolla purjehtija oppii purjehduksen perusperiaatteet, erottaa vendan ja jiipin toisistaan sekä ymmärtää tuulen vaikutuksen purjeeseen.

Sininen merkki

Sinisellä tasolla purjehtija pärjää jo osan ajasta itsenäisesti, ilman ohjaajan jatkuvaa valvontaa. Sinisen tason purjehtijalla on kuitenkin vielä opittavana paljon uusia taitoja, joita hänen tulee opetella ohjaajan valvonnassa. Purjehdusharjoituksia tehdään myös keskituulessa (6-8 m/s). Sinisellä tasolla purjehtija osaa arvioida omia taitojaan, kuten missä olosuhteissa hän pystyy hallitsemaan jollan sekä osaa reagoida yllättäviin tilanteisiin.

Punainen merkki

Punaisen tason purjehtija on jo taitava jollan käsittelijä ja hallitsee jollakäsittelyn kevyestä keskituuleen. Purjehtija harjoittelee myös kovalla (yli 8 m/s) tuulella, mutta kovassa tuulessa hän tarvitsee ohjaajan läsnäoloa. Punaisen tason purjehtija on teknisesti taitava, mutta taidot tarvitsevat hienosäätöä ja paljon toistoja. Taitomerkkejä voit suorittaa Lasten purjehduskoulussa sekä seuran purjehdusharjoituksissa. Taitoihin voit tutustua tarkemmin Junioripurjehtijan harjoituskirjasta, jonka saat omalta seuraltasi.

***

Rättvist till sjöss

Det är viktigt att alla barn kan njuta av att röra sig till sjöss och få oförglömliga minnen av båtsporten. Centralt i barnens fritidsverksamhet är glädjen att få delta, att samma regler gäller för alla och att det är tryggt att vara med. Alla som är med i verksamheten delar ansvaret  för att de här kraven uppfylls.

1. Att lyckas ger motivation

Det är kul att ta sig till övningarna och man lär sig nya saker.  Att man får stöda kompisarna och kämpa är viktigt för att träningarna ska lyckas. I tävlingarna är det inte viktigast att vinna utan att lära sig nytt och att utveckla sig.

2. Jämlikhet på stranden och på sjön

Jämlikhet är ett krav i all fritidsverksamhet, alla ska bemötas lika oberoende av t.ex. kön, etnisk bakgrund, handikapp, sexuell inriktning eller ekonomisk situation. Var och en är välkommen som.den person den är.

3. Nolltolerans för mobbning

All verksamhet ska ha nolltolerans för mobbning och utstötande beteende – det gäller både barn och vuxna. Ingen typ av mobbande, störande eller annat osakligt beteende kan godkännas för någon – barn eller vuxen – som är med i verksamheten.

4. Rent spel, hänsyn till alla andra

Att ta hänsyn till andra människor, att vara ärlig och rättvis är grunden för rejäl verksamhet både under övningarna och andra evenemang, t.ex.tävlingar och tävlingsresor.  Det är bra att skapa spelregler för hur föreningen och träningsgrupperna ska fungera. Med stöd av kappseglingsreglerna garanteras att tävlingen är rättvis för alla deltagare. Utöver att följa reglerna är det viktigt att respektera övriga tävlare, domare och tävlingsarrangörer.

5. Miljöansvaret är gemensamt

I all hobby- och tävlingsverksamhet tar man hänsyn till miljön. Att ha det snyggt i hamnen och att föra avfallet tillbaka för sortering i hamnen är en del av det här ansvaret.

Mera information: sv.pv.fi/ansvar

Föreningsfunktionär, materialbeställningen för juniorverksamheten kommer i mars, du följer väl med din email.

 

Kunskapsmärket är bevis för nivån

Kunskapsmärkena för juniorseglare visar hur du utvecklas från den gröna utgångsnivån till den röda toppnivån.

Grönt märke

En seglare på grön nivå behöver ännu mycket hjälp av instruktören under alla övningar. Seglingsövningar görs bara i lätt vind (1-5 m/s). I hård vind övar man att hantera jollen antingen utan rigg eller på stranden i simulator. På grön nivå lär sig seglaren grunderna i segling, kan skilja på stagvändning och jipp och förstår hur vinden inverkar på seglet.

Blått märke

Seglaren som har nått blå nivå klarar sig ställvis själv, utan kontinuerlig medverkan av övervakaren. Men den här seglaren måste ännu lära sig mycket med instruktörens hjälp. Seglingsträning sker också i mellanvind (6-8 m/s).  Seglaren kan bedöma sitt eget kunnande, t.ex. i vilka förhållanden hen behärskar sin jolle, och kan reagera på överraskande situationer.

Rött märke

En seglare, som har nått röd nivå, behärskar redan jollen väl och klarar sig själv i lätt och mellanvind. Hen tränar också i hård (över 8m/s) vind men behöver då ha en instruktör närvarande.  Seglaren på röd nivå är tekniskt kunnig, men finslipning och många upprepningar behövs.

I  Barnens seglingsskola och i samband med föreningens seglingsträningar kan man kvalificera sig för kunskapsmärkena. I Juniorseglarens övningsbok kan du testa dina kunskaper, du får boken av din egen förening.