05.03.2019

Purjehduskilpailun ilmoittamisesta Väylävirastolle

Väylävirasto (ent. Liikennevirasto) ottaa käyttöön ilmoituskäytännön liittyen purjehduskilpailujen järjestämiseen meri- ja järvialueilla. Tieto kilpailujen järjestämisestä on hyvin tärkeä VTS-keskuksille, jotka valvovat alueiden liikenteen sujuvuutta sekä turvallisuutta. Täytä pyydetyt tiedot ja lähetä karttaliitteen kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Suomen Purjehdus ja Veneily suosittelee jokaista purjehduskilpailun järjestävää seuraa ilmoittamaan purjehduskilpailusta Väylävirastoon aina, kun kilpailun rata-alue tai kilpailun reitti sijoittuvat kauppamerenkulunväylien ja/tai matalaväylien läheisyyteen.

Ilmoituksen voi tehdä alla olevan linkin kautta: apps.esriuk.com/app/questionwhere/49/view/1cb1d4c4628f4b099b16aff760594d9a/index.html

Lisätietoa: vayla.fi

**

Meddelande om kappsegling till Trafikledsverket

Trafikledsverket inför ett system för att meddela om seglingstävlingar som anordnas i havs- och sjöområden. Då seglingstävlingar anordnas i närheten av både farleder för handelsfartyg och grunda farleder är det mycket viktigt att VTS-centralerna, som övervakar att sjötrafiken löper smidigt och tryggt, får information om seglingstävlingarna. Fyll i uppgifterna som krävs och skicka in dem tillsammans med en bifogad karta minst 2 veckor före tävlingen.

Segling och Båtsport Finland rekommenderar föreningar som ordnar kappseglingar att alltid meddela Trafikledsverket om kappsegling, då ban-området eller tävlingens rutt ligger i närheten av farleder för handelsfartyg och/eller grunda farleder.

Anmälan kan göras via länken nedan: apps.esriuk.com/app/questionwhere/49/view/fe5023327ec4488e84e977ec5b03d648/index.html

Tillägssuppgifter: vayla.fi