11.06.2021

Purjehdus mukana uudessa olympiavalmennuskeskuksessa

Helsingin olympiavalmennuskeskuksen toiminta on käynnistymässä. Keskuksen myötä urheilijoiden ja valmentajien arjen tuki vahvistuu ja mahdollisuudet huippusuorituksiin niin urheilussa kuin kaksoisurapolulla paranevat.

– Olympiavalmennuskeskus tuo Suomeen ja Helsinkiin kansainvälistä osaamista ja verkostoja, joiden kautta Helsinki kulkee jatkossa eurooppalaisten huippu-urheilukaupunkien eturintamassa. Huippu-urheilun vahvistuminen Suomen suurimmassa kasvukeskuksessa on erinomainen asia ja tärkeä niin Helsingille kuin koko Suomelle, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Olympiavalmennuskeskus tulee olemaan osa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean toimintaa. Olympiavalmennuskeskustoiminta keskittyy valikoituun määrään lajeja, urheilijoita ja valmentajia. Pääpaino on kesä- ja jäälajeissa. Käynnistysvaiheessa lajiliitoista mukana ovat Urheiluliitto, Koripalloliitto, Palloliitto, Voimisteluliitto, Uimaliitto, Judoliitto sekä Suomen Purjehdus ja Veneily. Lisäksi olympiavalmennuskeskus tulee palvelemaan eri lajien Olympiakomitean tukiurheilijoita.

Keskuksen toimintaa kuvaa suomalaisen huippu-urheilun toimintatapa, jossa parhaat urheilijat valmentautuvat parhaiden kanssa, parhaissa olosuhteissa ja parhaassa valmennuksessa.

– Olympiavalmennuskeskuksen käynnistymisen myötä Urhean laadukas työ vahvistuu entisestään, kun jo huipulla oleville urheilijoille syntyy kansainvälisesti kilpailukykyinen päivittäisvalmennuksen keskittymä, kertoo Urhea-säätiön toimitusjohtaja Simo Tarvonen.

Urheilun ja liikunnan TKI-toiminta pääkaupunkiseudulla

Olympiavalmennuskeskuksen myötä Urhean yhteyteen tulee rakentumaan myös urheilun ja liikunnan tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa, josta saadaan kilpailuetua koko Suomen urheilulle.

– Osaamisen jatkuva kehittäminen on suomalaiselle urheilulle keskeinen menestystekijä. Haluamme linkittää korkeakoulut ja urheilun tutkimusta tekevät tahot entistä tiiviimmin arkivalmennukseen. Kun eri tahoja edustavat innokkaat ihmiset kohtaavat, on mahdollisuus synnyttää uusia toimintatapoja ja uudenlaista osaamista. Uskomme, että näin syntyy koko suomalaista urheilua ja liikuntaa hyödyttäviä innovaatioita, visioi Tarvonen.

Olympiakomitea, Urhea-säätiö ja Helsingin kaupunki tiivistävät yhteistyötään

Olympiakomitea, Urhea-säätiö (Helsingin olympiavalmennuskeskus, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea) ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla tiivistetään yhteistyötä toimijoiden välillä. Sopimuksella tarkennetaan suomalaisen huippu-urheilun valtakunnallisia rooleja, tehtäviä ja yhteistyötä verkoston sisällä.

– Nyt solmittu sopimus on tahdonilmaisu keskinäisestä yhteistyöstä. Tavoitteenamme on löytää yhteisiä resursseja ja lisätä osaamista, jolla suomalainen huippu-urheilu menestyy nykytilaa paremmin ja urheiluakatemiat, valmennuskeskukset sekä kaupungit ovat osa sitä menestystä, kommentoi Antti Paananen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköstä.

Helsinki on mukana kehittämistyössä laajalla lajivalikoimalla

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö johtaa suomalaista huippu-urheilua neljän eri ohjelman kautta, joita ovat huippuvaiheen ohjelma, urheiluakatemiaohjelma, kisaohjelma ja osaamisohjelma. Lajit vastaavat omasta menestyssuunnitelmastaan sekä toimintansa kehittämisestä. Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset toimivat toiminnan ja menestyksen mahdollistavina ympäristöinä urheilijoille, valmentajille ja asiantuntijoille.

Helsinki johtaa omaa liikunta- ja olosuhdetoimintaansa strategiansa mukaisesti. Kaikki toimijat ovat itsenäisiä, mutta sopimus velvoittaa entistä tiiviimpään vuorovaikutukseen ja yhteistyön tavoitteista sovitaan yksityiskohtaisesti vuosittain käytävissä tavoite- ja tuloskeskusteluissa.

Urhea-säätiö ylläpitää Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää urheilijoiden opiskelun ja urheilun yhteensovittamista, päivittäistä valmentautumista ja kokonaisvaltaista kehittymistä sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta. Urhean piirissä on tällä hetkellä noin 5600 urheilijaa yläkouluikäisistä urheilijoista aina olympiaurheilijoihin saakka.

– Valmennuskeskus tuo askeleen lähemmäksi unelman huippu-urheilijan urasta kaikille niille yli 5000 pääkaupunkiseudun nuorelle urheilijalle, jotka tähtäävät lajinsa huipulle. Kaupunkina Helsinki mahdollistaa erinomaiset puitteet harjoitteluolosuhteiden lisäksi urheilijan hyvään ja mielekkääseen elämään urapolun kaikissa vaiheissa, kommentoi Helsingin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen.

Myös Olympiakomitea on tyytyväinen sopimuksen syntyyn ja toteaa Helsingin olevan yksi keskeisistä toimijoista urheiluakatemiaverkostossa.

– Helsinki on meille tärkeä yhteistyökumppani. Se on suurin kuudesta valtakunnallisesta toimintaympäristöstä, johon lajiliitot ovat keskittäneet toimintaansa. Siksi sen rooli on merkittävä myös urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostossa, jatkaa Paananen.

Helsingin ja Vuokatti-Rukan olympiavalmennuskeskukset toimivat kansallisena huippu-urheilukeskuksena yhteistyössä lajiliittojen, kaupungin ja Suomen Olympiakomitean kanssa. Olympiavalmennuskeskukset ovat osa kansallisten urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten muodostamaa huippu-urheiluverkostoa.

Urheiluakatemia on alueellinen verkosto, joka sitoo yhteen urheilijoita yläkouluikäisistä huippuvaiheen urheilijoihin, valmentajia ja asiantuntijoita, seuroja ja lajiliittoja sekä oppilaitoksia. Urheiluakatemia mahdollistaa urheilijan kaksoisuran eli valmentautumisen ja opiskelu- tai työuran yhdistämisen tai ammattilaisuuden urheilussa. Suomalainen kaksoisuramalli alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.