02.11.2018

Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät

Suomen Purjehdus ja Veneilyn liittohallitukselle valitaan uusi puheenjohtaja 25. marraskuuta 2018. SPV:n vaalilautakunta on saanut seuroilta kolme puheenjohtajaehdotusta ja esittää heitä syysliittokokoukselle. Seurat pääsevät äänestämään syysliittokokouksessa, kenet heistä haluaisi puheenjohtajaksi.

Pyysimme ehdokkaita kirjoittamaan vapaamuotoisen esittelyn itsestään, jotta pääsette tutustumaan heihin. Lisäksi tähän uutiseen lisättiin 9.11. videohaastattelut, jotka löytyvät jokaisen ehdokkaan kirjoituksen jälkeen.

Tervetuloa syysliittokokoukseen vaikuttamaan!
**

HENRIK ANDERSSON

Asuinpaikkakunta: Espoo
Seurat: Helsingfors Segelklubb (HSK), Nyländska Jaktklubben (NJK)
Tehtävät seuroissa: HSK:n 1. varakommodorina 2010-2015, koulutusjohtajana 2004-2009, Avomeripurjehtijoiden puheenjohtajana 2008-2012, Lauttasaaren Pursiseuran kommodorina 1994-1996
Toiminta liiton luottamustehtävissä: SPV:n hallituksen jäsen vuodesta 2014, Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtajana vuodesta 2014

Itsekin intohimoinen veneilijä
Henrik Andersson kilpailee Star- ja Louhi-veneillä sekä avomeriluokissa. Lomansa hän viettää matkapurjehtien. Henrik toimii Schmersal Nordiska AB:n sekä Schmersal Finlandin toimitusjohtajana.

Aikaa, innostusta ja näkemystä
”SPV:n menestyksen kannalta pidän tärkeänä aktiivista vuorovaikutusta seurojen kanssa. Liiton tulee vahvistaa koulutuksellista rooliaan veneilyn perusteiden, matkaveneilyn, kilpamoottoriveneilyn ja kilpapurjehduksen alueilla. Seurojen välistä kanssakäymistä pitää vahvistaa kehittämällä yhteistä tekemistä ja levittämällä hyviksi todettuja sekä veneilyyn liittyviä että hallinnollisia käytäntöjä kaikille seuroille. Jotta liiton toimintaedellytykset varmistetaan, tulee talous pitää jatkossakin vahvana. Liitolla on olemassaolon oikeus vain parantamalla kaikenlaisen veneilyn toimintamahdollisuuksia Suomessa.”

Loic Peyron: ”Whenever I’m racing, I dream of cruising. I just love being on the sea”.

JAN JANSSON

Asuinpaikkakunta: Kuopio
Seurat: Kuopion Pursiseura (KuoPS), Gamlakarleby Segelförening (GSF)
Tehtävät seuroissa: KuoPSin kommodorina 2014-2017, 1. varakommodorina 2010-2013
Toiminta liiton luottamustehtävissä: SPV:n liittohallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2016 alkaen, johtosääntötyöryhmän puheenjohtajana 2016-2018 ja GDPR-työryhmän puheenjohtajana vuonna 2018, EBA- ja NBR-edustaja vuodesta 2016 alkaen

”SPV kohti uusia haasteita”
Suomen Purjehdus ja Veneily on hieno ja laaja-alainen, veneilijöiden oma liitto. Liiton varapuheenjohtajana olen ollut kolme vuotta. Tehtävä on mielenkiintoinen ja haasteellinen, tekemistä riittää. Aitiopaikalta olen päässyt mukaan vaikuttamaan toimintaan.
Olen ehdokkaana, koska minua on pyydetty ja näen ja koen, että minulla on paljon annettavaa veneilylle ja liitolle.
Liiton haasteet ovat tiedossani. Eri työryhmien pj:nä olen perehtynyt liiton asioihin. Edustan SPV:tä NBR:ssä ja EBA:ssa. Olen työhön ryhtyvä ja määrätietoinen. Koulutukseni ja kokemukseni ovat kattavat.
Turusta valmistuin ekonomiksi ja työurani olen tehnyt teollisuudessa vastuullisissa tehtävissä, pääosin yrittäjänä.
Kuopsin kommodorina olin 8 vuotta. Nuorena harrastin kilpapurjehdusta, nykyään perheveneilyä.

Nähdään liittokokouksessa!
”Janne” Jansson

ESKO KILPI

Asuinpaikkakunta: Helsinki
Seurat: Helsingfors Segelklubb (HSK), Helsingfors Segelsällskap (HSS), Nyländska Jaktklubben (NJK), Segelsällskapet i Jakobstad (SSJ)
Tehtävät seuroissa: toiminut HSS:n klubimestarina, kilpailukommodorina, klassikkokomitean puheenjohtajana ja varakommodorina
Toiminta liiton luottamustehtävissä: SPV:n vaikuttajaryhmän puheenjohtajana 2013-2017

Esko Kilvelle veneet ovat olleet sekä ammatti että intohimo. Esko on kokenut veneilijä. Hän on kilpaillut yli 40 vuotta sekä avomerellä että kolmioradoilla. Viime vuosikymmenet klassikkoluokissa. Esko on saanut niin paljon hyvää elämäänsä purjehdukselta, että on halunnut myös antaa takaisin, antamalla oman osansa veneilyn edistämiseen, osallistumalla pursiseurojen ja luokkaliittojen toimintaan, varainhankintaan ja järjestämällä sidosryhmätilaisuuksia ja seminaareja. Esko oli pitkään SPV:n vaikuttajaryhmän puheenjohtaja. Hänen lähtökohtansa on ollut se että SPV:n pitää pyrkiä tasapainoiseen lähestymistapaan niinkin erilaisilla alueilla kuin edunvalvonta, ympäristönsuojelu, elävä saaristo, turvallisuus, toisiltamme oppiminen ja valmennus sekä huippu-urheilijoiden ja huipulle pyrkivien tukeminen ja varainhankinta.

Puheenjohtajaehdokkaat (pdf)

***

Ordförandekandidater 2018

Den 25. november 2018 är det styrelsens ordförandeval för Segling och Båtsport i Finland. Valnämnden har fått tre kandidatförslag av föreningarna och föreslår dessa till höstförbundsmötet. Föreningarna röstar på höstförbundsmötet på den kandidat de vill att ska väljas till ordförande.

Vi bad ordförandekandidaterna att skriva en fritt formulerad presentation om sig själva så att ni kan bekanta er med dem.

Välkommen till höstförbundsmötet och påverka!

**

HENRIK ANDERSSON
Hemort: Esbo
Föreningar: Helsingfors Segelklubb (HSK), Nyländska Jaktklubben (NJK)
Uppdrag i föreningar: HSK:n 1. vice kommodor 2010-2015, utbildningsledare 2004-2009, ordförande för Avomeripurjehtijat 2008-2012, kommodor för Drumsö Segelförening 1994-1996
Förtroendeuppdrag inom förbundet: SBF:s styrelsemedlem sedan 2014, ordförande för tränings- och toppkappseglingskommittén sedan 2014

Själv passionerad båtsportare
Han tävlar i Star- och Drak-klasserna i Finland och i Europa och deltar i havskappseglingar på Östersjön. De senaste trettio åren har Henrik firat sina semestrar på sjön och seglat på hela Östersjön. Henrik Andersson fungerar som VD för Schmersal Nordiska AB och Schmersal Finland.

Tid, entusiasm och visioner
”Jag anser att en aktiv dialog med föreningarna är ytterst viktig för att SBF skall lyckas i sin verksamhet. Förbundet skall stärka sin roll som spridare av information inom de olika områdena: båtsportens grunder, båtsport i allmänhet, motorbåtstävlingar, kappsegling. Det här kan ske bland annat så, att man förmedlar goda idéer och ”best practices” mellan föreningarna. Förbundets verksamhetsförutsättningar säkras endast om ekonomin förblir stark. Förbundet har rätt att fortleva endast om man förbättrar förutsättningarna för all slags båtsport i Finland.”

Loic Peyron: ”Whenever I’m racing, I dream of cruising. I just love being on the sea”.

**

JAN JANSSON
Hemort: Kuopio
Föreningar: Kuopion Pursiseura (KuoPS), Gamlakarleby Segelförening (GSF)
Uppdrag i föreningar: kommodor för KuoPS 2014-2017, 1. vice kommodor 2010-2013
Förtroendeuppdrag inom förbundet: vice ordförande för SBF:s förbundsstyrelse sedan 2016, ordförande för instruktionsarbetsgruppen 2016-2018 och GDPR-arbetsgruppen år 2018, EBA- och NBR-representant sedan 2016.

”SBF mot nya utmaningar”
Segling och Båtsport i Finland är båtfolkets egna fina och mångsidiga förbund. Jag har haft äran att verka som viceordförande för förbundet i tre år. Uppgiften är intressant och utmanande, det finns tillräckligt att göra. På paradplats har jag kunnat vara med och påverka vad som sker i förbundet. Jag är på förslag till posten som förbundsstyrelsens ordförande eftersom jag ser och känner, att jag har mycket att ge båtsporten och förbundet. Förbundets utmaningar känner jag väl till. Som ordförande för Instruktions- och GDPR-kommittéerna har jag bekantat mig med de ärenden, som behandlas i förbundet. Jag representerar också SBF i Nordiska Båtrådet och European Boating Association. Till min natur är jag målmedveten och tar i det som skall göras, har också en omfattande utbildning och erfarenhet att stöda mig på.
I Åbo studerade jag till ekonom och har sedan jobbat inom byggmaterialsindustrin, där jag har haft ansvarsfulla positioner, i huvudsak som företagare.
I Karleby var kappsegling och annat båtliv viktiga fritidssysselsättningar. I Kuopio verkade jag som kommodor för Kuops i åtta år och idkar också båtsport med motorbåt på Saimen.

Vi ses på förbundsmötet!

”Janne” Jansson

**

ESKO KILPI
Hemort: Helsingfors
Föreningar: Helsingfors Segelklubb (HSK), Helsingfors Segelsällskap (HSS), Nyländska Jaktklubben (NJK), Segelsällskapet i Jakobstad (SSJ)
Uppdrag i föreningar: Verkat som klubbmästare, tävlingskommodor, ordförande för klassikerkommittén och vice kommodor på HSS
Förtroendeuppdrag inom förbundet: ordförande för SBF:s inflytandegrupp 2013-2017

För Esko Kilpi har båtarna utgjort både yrke och passion. Esko är en erfaren båtmänniska, som under mera än 40 år har tävlat både på öppet hav och triangelbanor. De senaste decennierna har det mest varit fråga om klassiska båtar. Esko har fått så mycket fint i sitt liv tack vare seglingen, att han också har velat ge någonting tillbaka: genom att bidra till att främja båtsporten, delta i föreningarnas och klassförbundens verksamhet och medelanskaffning och genom att ordna evenemang och seminarier för olika intressegrupper. Esko var länge ordförande för SBF:s påverkargrupp. Vad gäller förbundet är hans utgångspunkt att SBF på ett balanserat sätt skall verka på så olika områden som intressebevakning, miljöskydd, en levande skärgård, säkerhet, utbyte av erfarenheter och kunskap, medelanskaffning och träningsverksamhet och stöd för elitidrottare och dem, som strävar till att nå toppen.

Ordförandekandidater (pdf)