04.04.2017

Päivityksiä Suulissa

Suuli-rekisteriin on tehty uusia päivityksiä tänään 4. huhtikuuta.

Katsastusosion 2017 päivitetty versio on valmistunut ja otettu käyttöön. Uudessa versiossa on paranneltuja toiminnallisuuksia ensimmäisen käyttövuotensa aikana käytössä ilmenneiden huomioiden perusteella.

Suulin alalaidasta löytyy nykyään linkki yhteydenottolomakkeeseen, jonka kautta yhteydenotto tästä eteenpäin tapahtuu. Jos sinulla on kysyttävää tai kehitysehdotuksia, voit kertoa niistä lomakkeen kautta.

Lisäksi Suulin toiminnallisuutta parannettiin, mahdollistamalla takaisinsiirtyminen back-napilla. Tästä johtuen on oleellista, että uutta hakua tehdessä painaa, ”Uusi haku” -painiketta. Myös jäsenen tietoihin on mahdollista lisätä tiedostoja.

Kehitetyistä ominaisuuksista kerrotaan kotisivujen Suuli-osiossa.

***

UPPDATERINGAR I SUULI

Uppdateringar har gjorts i Suuli-systemet den 4 april.

En år 2017 uppdaterad version av besiktningsdelen har blivit färdig och tagits i bruk. I den nya versionen har funktionaliteten förbättrats på basen av de synpunkter som har kommit fram under det första driftsåret.

I nedre kanten av Suuli finns nu en länk till en kontaktblankett. Via den hanteras kontakter i framtiden. Om du har goda utvecklingsidéer kan du berätta om dem via blanketten.

Dessutom förbättrades funktionaliteten i Suuli genom att retur med back-tangenten möjliggjordes. Därför är det viktigt att, då en ny sökning görs, detta sker genom tryckning på tangenten ”Ny sökning”. Också i medlemsuppgifterna kan man tillägga nya filer.

De nya egenskaperna presenteras i  Suuli-sektionen på hemsidorna.