02.04.2024

On aika ehdottaa henkilöitä liiton luottamustoimiin

Syysliittokokouksessa 2024 valitaan liittohallituksen uusi puheenjohtaja, liittohallituksen jäseniksi viisi toimikuntien puheenjohtajaa ja neljä toimikuntien varapuheenjohtajaa.

Ohessa lista vapautuvista luottamustoimista ja kuvaus toimikuntien tehtävistä sekä lomake, jolla seurat ja luokkaliitot voivat ehdottaa sopiviksi katsomiaan henkilöitä avoimiin luottamustehtäviin. Kiinnittäkää erityistä huomiota esitettävän henkilön todennettavaan kyvykkyyteen hoitaa esitettävää tehtävää. Ehdokasasettelussa tulisi huomioida EU:n uudet suositukset urheilujärjestöjen päättävien elimien sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tasa-arvoinen sukupuolijakauma ja monimuotoinen edustus hallintoelimissä on ensiarvoisen tärkeää.

Seurat ehdottavat

Jäsenseuroilla ja luokkaliitoilla on keskeinen rooli sopivien ehdokkaiden löytämisessä. Vaalilautakunta toivoo seuroilta aktiivisuutta ja hyvin valmisteltuja esityksiä. Oikea tapa esittää ehdokkaita liiton luottamustoimiin, on tehdä esitys vaalilautakunnalle hyvissä ajoin, määräajan kuluessa.

Muistutamme, että mikäli erovuoroisen henkilön halutaan jatkavan tehtävässään, ja hän on siihen suostuva, tulee häntä ehdottaa kyseiseen tehtävään.

Toivomme, että seurat käyttävät mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kaikkien ehdokkaiden tulee olla seurojen tai luokkaliittojen esittämiä.

Ehdotukset maanantaihin 9.9. mennessä

Pyydämme seurojen perustellut ehdotukset tällä lomakkeella 9.9.2024 mennessä. Lisätietoja tarvittaessa karoliina.rouhiainen@spv.fi. Vaalilautakunta käsittelee kaikki ehdotukset ja koostaa niistä oman esityksensä syysliittokokoukselle.

***

Det är dags att föreslå personer till förbundets förtroendeuppdrag

På höstmötet 2024 väljs styrelsens nya ordförande och till styrelsemedlemmar fem ordförande och fyra viceordförande för kommittéer.

Här är en lista på de lediganslagna förtroendeuppgifterna, en beskrivning av ansvarsuppgifterna samt en blankett med hjälp av vilken ni kan föreslå personer till olika uppgifter. Vi ber er fästa uppmärksamhet vid att de föreslagna personerna besitter dokumenterad kunskap att utöva de uppgifter de föreslås till. Även EU’s nya rekommendationer gällande jämlikhet mellan könen i beslutsfattande organ inom idrotten borde beaktas. Det är ytterst viktigt med en balanserad könsfördelning och mångfaldig representation inom de administrativa organen.

Föreningarna föreslår

Valnämnden ber om aktivitet från föreningarnas sida samt önskar väl förberedda förslag. Det rätta sättet att föreslå kandidater till förtroendeuppgifter är att skicka förslaget till valnämnden i god tid inom den utsatta tidsfristen.

Ifall föreningen önskar att en person vars mandat tar slut, fortsätter på posten, och personen själv är villig att fortsätta, bör föreningen föreslå personen till den tilltänkta posten på nytt.

Vi hoppas att föreningarna utnyttjar sin möjlighet att påverka. Alla kandidater till de lediganslagna posterna måste vara föreslagna av föreningar eller av klassförbund.

Förslagen skall skickas senast måndagen 9.9.

Vi ber om föreningens motiverade förslag med denna formulär senast 9.9.2024. Tilläggsuppgifter vid behov fås av karoliina.rouhiainen@spv.fi.

Valförbundet behandlar alla förslag och ger en sammanfattad presentation till föreningens höstmöte.