19.03.2024

Olympialaisten Last Chance -regatta lähestyy!

Huhtikuussa käydään Pariisin olympialaisten viimeiset karsinnat. Ranskan Olympiaviikolla Hyères’issä kilpailijat jaetaan luokittain kahteen laivueeseen, joista Last Chance -laivueessa kilpailevat maat, joilta puuttuu maapaikka. Miehille ja naisille 49er-luokissa on tarjolla kolme maapaikkaa, kun taas Formula Kite- ja iQFoil-luokissa jaossa on viisi paikkaa.

Last Chance -regatta käynnistyy sunnuntaina 21. huhtikuuta ja päättyy seuraavana lauantaina.

Suomi on varmistanut maapaikkansa ILCA 6-, ILCA 7-, ja Nacra 17 -luokissa. Suomen olympiaedustaja ILCA 7 -luokassa on Kaarle Tapper ja Nacra 17 -luokassa Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen. Monika Mikkola on todennäköinen valinta ILCA 6 -luokan edustajaksi.

Karsintaprosessissa huomioidaan myös jokaisen luokan kehittyvät maat, jotka saavat lisämahdollisuuden karsia mukaan kisoihin, mikäli muista maanosista jää paikkoja lunastamatta. Kehittyviksi maiksi luokitellaan ne, jotka eivät ole lunastaneet maapaikkaa luokan ensimmäisessä karsintavaiheessa (MM-kisat) kahden edeltävän olympiadin aikana. Suomalaiset voivat hakea maapaikkaa kehittyvänä maana 49er-luokassa (yksi paikka) ja 49er FX -luokassa (kaksi paikkaa).

Pariisin olympialaisten karsintavaiheet tiivistettynä:

  1. MM-karsinnat: 40% maapaikoista jaetaan (Haag 2023 ja ILCA ).
  2. Maanosakarsinnat: yksittäisiä paikkoja (Euroopassa 2023 tai 2024 EM-kisat).
  3. Last Chance -regatta: jäljellä olevat maapaikat jaetaan.
  4. Kehittyvien maiden paikat: lunastamattomat maanosapaikat jaetaan Last Chance -lopputulosten mukaan.

Snart är det dags för Last Chance -regattan!

I april hålls de sista kvaltävlingarna till de olympiska spelen i Paris. Under den Franska OS-veckan i Hyères delas seglarna klassvis i två fleet, varav Last Chance-fleeten består av länder som saknar OS-plats. För 49er-klasserna finns tre platser tillgängliga för både män och kvinnor. I Formula Kite- och iQFoil-klasserna finns fem platser att fördela.

Last Chance -regattan börjar söndagen den 21 april och kulminerar på lördagen därefter.

Finland har redan säkrat sina OS-platser i ILCA 6-, ILCA 7- och Nacra 17-klasserna. För ILCA 7-klassen är Kaarle Tapper Finlands olympiska representant, medan Sinem Kurtbay och Akseli Keskinen representerar landet i Nacra 17-klassen. För ILCA 6-klassen är Monika Mikkola det sannolika valet som representant.

Kvalprocessen möjliggör särskilda platser för länder som utvecklas inom en OS-klass. Dessa platser är endast tillgängliga om andra kontinenter inte har fyllt klassens kvotplatser. Länder som inte har säkrat en OS-plats från den första kvalomgången (VM-kval) under de två senaste olympiaderna kan ansöka om dessa platser. Finland har utvecklingsstatus i iQFoil-herrar (en plats tillgänglig), 49er-klassen (en plats tillgänglig) och i 49er FX-klassen (två platser tillgängliga).

OS-kvalen sammanfattat:

  1. VM-kval: 40% av OS-platserna delas ut (Haag 2023).
  2. Kontinentalkval: enskilda platser (EM 2023 eller 2024 för Europa).
  3. Last Chance -regattan: återstående platser delas ut (april 2024)
  4. Resterande kvotplatser: Icke mottagna kontinentalplatser fördelas till länder med utvecklingsstatus baserat på resultat från Last Chance -regattan.