20.03.2017

Ohjaajakoulutukset 2017 – ilmoittaudu

Vuoden 2017 lasten ja nuorten toiminnan ohjaajakoulutukset ovat alkaneet ja jatkuva aina kesäkuulle asti. Koulutusket järjestetään yhteistyössä seurojen kanssa, ja yhteistyöseuran kanssa tehdään tilojen, palveluiden ja varusteiden käytöstä kulusopimus.

Kurssipäivämäärät löytyvät SPV:n junioritoiminnan kalenterista.

Kurssit: Ohjaajan peruskurssi, ohjaajan jatkokurssi sekä vastuuohjaajan kurssi
Kurssiohjelmiin on lisätty veneilytaitoharjoitteita sekä niiden opettaminen.

Katso harjoituskirjavedos materiaalipankista.

Lisätietoa kursseista >>

***

INSTRUKTÖRSUTBILDNING 2017 – ANMÄL DIG

Instuktörsutbildningarna startade i mars och fortsätter ända till juni. Kurserna ordnas i samarbete med föreningarna. SBF och värdföreningen gör ett avtal om kostnaderna för utrymmen, tjänster och utrustning.

Datum för kurserna hittar du i  SBF:s kalender.

Kurser: Grundkurs för instruktörer, fortsättningskurs och kurs för ansvarig instruktör. Kursprogrammen har kompletterats med övningar om båthantering och hur man lär ut detta.
Se på konceptet till övningsbok i materialbanken på SBF:s hemsidor.

Mera uppgifter om kurserna >>