10.09.2018

Nord Stream 2 -maakaasuputken rakentaminen alkaa – tilapäisiä navigointirajoituksia

Nord Stream 2 on 1 230 kilometriä pitkä, Itämeren poikki Venäjältä Saksaan suunniteltu kaksoismaakaasuputkilinja. Putkilinjan rakentaminen alkaa syyskuun alussa Suomen reittiosuudella Solitaire-aluksella. Samalla rakentamiseen liittyvät valmistelevat työt – kaapeliristeämien asentaminen ja kiviaineksen sijoitus – jatkuvat. Toimenpiteet aiheuttavat tilapäisiä navigointirajoituksia alusten suoja-alueilla Suomenlahdella.

Putkilinjan reitti kulkee 374 kilometriä Suomen talousvyöhykkeellä keskisellä Suomenlahdella noin 19 kilometrin päästä Suomen rannikosta. Alueella työskentelevien Nord Stream 2:n urakoitsijoiden työalusten ympärille asetaan 500 m:n–1,9 km:n (noin 0,3–1 merimailin) suoja-alueita. Suoja-alueet on sovittu yhteistyössä Liikenneviraston ja Rajavartiolaitoksen kanssa, jotka valvovat töiden toteuttamista. Suojaalueilla varmistetaan turvallinen merenkulku työalusten läheisyydessä ohi kulkevalle liikenteelle sekä turvalliset työolosuhteet aluksilla työskentelevälle henkilöstölle.

Veneilijöiden ja muiden merellä liikkujien toivotaan huomioivan suoja-alueet, jotka ovat tilapäisesti suljettuja muulta meriliikenteeltä. Pyydämme seuraamaan tiedotteita navigointirajoituksista reaaliajassa merenkulun keskeisillä tiedotuskanavilla: Tiedonantoja merenkulkijoille, NAVTEXjärjestelmä (Navigational Telex) ja vhf-radio. Putkilinjan suunniteltu reitti on merkitty merikarttoihin.

Lue lisää >

Yhteyshenkilöt

Tore Granskog
Lupapäällikkö Suomi
Puh.: + 358 40 835 341

Minna Sundelin
Sidosryhmäsuhdepäällikkö
Suomi ja Viro
Puh. +358 40 582 2750

Lähde: Nord Stream2