14.03.2017

MOB-koulutuksella kohti turvallista veneilykautta

SPV järjesti alkuvuoden aikana kaksi mielenkiintoista MOB (man over board, mies yli laidan) -koulutusta, jotka oli suunnattu seurojen kommodoreille. Mukana oli myös sovitusti kokeneita katsastus- ja koulutuspäälliköitä. Kurssilla päästiin kokeileman konkreettisia pelastautumistehtäviä erilaisissa tilanteissa.

Allasosuuden aikana harjoiteltiin veneeseen/laiturille nousemisesta yksin ja avustettuna, veneestä nostamista eri keinoilla ja monia muita MOB-tilanteessa esille tulevia asioita. Vaikka koulutus järjestettiin altaassa, Lohjan mainio Merenkulun turvallisuuskeskus mahdollisti todentuntuiset olosuhteet: aallokkoa, tuulta ja vesimyräkkää. Osallistujia ei siis päästetty helpolla, vaan he joutuivat selviytymään kiperistäkin tilanteista, joissa maltti oli valttia.

Luentosalissa käytiin intensiivisiä keskusteluja roolimalleista, tietojen ja taitojen jakamisesta ja suunniteltiin koulutusten toteuttamista omassa seurassa.

Kouluttajina toimivat SPV:n koulutuspäällikkö Mirja Rosenberg sekä Meripelastusseuran ja Meriturvan kouluttajat. Meripelastusaluksen päällikkö Markku Tamminen piti kurssia varsin merkityksellisenä.

– On loistavaa, että tällaisia koulutuksia järjestetään. Koulutus on suunnattu sellaisille henkilöille, jotka voivat levittää täällä koettuja asioita seurassaan ja siten jakaa tietoutta tärkeistä asioista. Moni kurssilaisista havahtui siihen, miten haasteellista vedessä liikkuminen voi olla paukkuliivienkin kanssa, tai kuinka vaikeaa vedestä laiturille nouseminen voi olla, Tamminen pohtii.

Hän koki kurssin tärkeimmäksi asiaksi sen, että kurssilaiset saivat tuntuman siitä, miten mahdollisessa hätätilanteessa tulisi toimia.

– Mielestäni koulutus on etuoikeus. Jos oikeasti joutuu hätätilanteeseen, kurssin käynyt on saanut kertaalleen tutustua mahdolliseen hätätilanteeseen ja muistaa, mitä oikeassa tilanteessa tulisi tehdä. Kerran kun näitä tilanteita on harjoitellut, niin on helpompaa.

Urheilullinen kurssipäivä sai kiitosta osallistujilta. Helsingin Työväen Pursiseuran puheenjohtaja Johanna Vuorensyrjä oli erittäin tyytyväinen käytännönläheiseen koulutukseen.

– Tämä oli todella tärkeä ja hyvä kokemus, joka muistutti veneilyturvallisuuden merkittävyydestä. Oli hyvä kerrata melko tavallisiakin asioita, kuten vedestä laiturille pelastamista. Aion ehdottaa pelastautumiskurssin järjestämistä seurassamme, sillä veneilijän tulisi tietää parhaimmat keinot ihmisen pelastamiseksi vedestä. Koskaan ei voi olla täysin varma, mitä tapahtuu, Vuorensyrjä miettii.

Tästä on hyvä jatkaa kohti turvallista veneilykautta!

 

Lue lisää SPV:n koulutuksista >>

***

SÄKRARE OMBORD MED MOB-UTBILDNING

SBF ordnade i början av året två lyckade MOB (Man Over Board, Man Över Bord) utbildningar, som riktade sig primärt till föreningarnas kommodorer. Också erfarna besiktnings- och utbildningsansvariga deltog. Under kursen fick deltagarna utföra konkreta räddningsuppgifter i olika situationer.
Under bassängdelen övade man att ta sig ombord på båten/bryggan ensam och med assistans, att lyfta en person ombord med olika medel och många andra uppgifter, som kan vara aktuella i en MOB-situation. Även om övningen skedde i bassäng kunde man i Lojo skapa verklighetstrogna förhållanden: vågor, vind och regn. Det var inte lätt för deltagarna, de måste klara sig också i besvärliga situationer, där det var viktigt att hålla sig lugn.

I klassrummet diskuterade man intensivt rollmodeller, hur man kan sprida kunskaper och färdigheter och man planerade motsvarande skolningar i de egna föreningarna.

Utbildare var SBF:s skolningschef Mirja Rosenberg tillsammans med representanter för Sjöräddningsföreningen och Meriturva.  Markku Tamminen, som är befälhavare på ett sjöräddningsfartyg tyckte att kursen var viktig:

– Det är fint att sådana här tillfällen ordnas. Den här typen av utbildning riktar sig till sådana personer, som kan sprida ut kunskap inom sina föreningar om de här viktiga frågorna. Många av kursdeltagarna märkte hur besvärligt det kan vara att röra sig i vattnet med uppblåst flytväst och hur svårt det är att stiga upp på bryggan från vattnet säger Tamminen.

Han tyckte att det viktigaste med kursen var, att deltagarna fick en uppfattning om, hur man skall uppföra sig i en verklig nödsituation.
– Jag tycker att utbildning är ett privilegium. Om man råkar ut för en verklig nödsituation har den som har gått kursen redan klarat av en sådan situation och kan utnyttja den erfarenheten. Då man en gång har övat är det lättare följande gång.

Med den här bakgrunden kan man se fram emot en trygg båtsäsong.

Läs mera om SBF:s utbildning>>