27.08.2018

Miten veneilet? Vastaa kyselyyn vesiliikennelain uudistukseen liittyen!

Vesiliikennelakia ollaan uudistamassa. Trafin kyselyn tarkoitus on kerätä vesilläliikkujilta näkemyksiä siitä, miten lakiluonnokseksi kirjatut  vesiliikennelain uudet määräykset vaikuttaisivat heihin. Vastaamalla kyselyyn autat näiden mahdollisten vaikutusten todentamisessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut ehdotuksen vesiliikennelain uudistamisesta. Esitys on menossa eduskuntaan syksyllä 2018. Uudistuksen tavoitteena on vesiliikenteen käyttäytymistä koskevan sääntelyn ajanmukaistaminen, viranomaisten roolien ja tehtävien selkeyttäminen sekä sääntelyn sujuvoittaminen. Uudistuksen tavoitteena on myös parantaa vesiliikenteen turvallisuutta ja lisätä vastuullisuutta veneilijöiden keskuudessa.

Linkki kyselyyn >> 

Vastaathan kyselyyn viimeistään 2.9.2018. Kyselyyn vastaaminen vie alle kymmenen minuuttia.

Kyselyn vastaukset käsitellään nimettöminä ja tuloksia tarkastellaan vastaajaryhmittäin niin, ettei tulosten julkaisusta voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Kyselyn ja vaikutusten arvioinnin toteuttaa Trafin toimeksiannosta Wega.

Lähde: Trafi