20.04.2019

Mitä tulorekisteri tarkoittaa urheiluseuroille?

1.1.2019 jälkeen ilmoitetaan maksetut palkka- ja ansiotulot tulorekisteriin. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, myös yleishyödyllisiä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Jos yhdistys maksaa palkkaa tai muita ansiotuloja, sen on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Tulorekisteri säätelee vain ilmoittamisen velvoitteita. Tulorekisteri ei säätele sitä, milloin tulot pitää maksaa. Tiedot ilmoittaa tulorekisteriin suorituksen maksaja. Lue lisää tulorekisteristä täältä: vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/

Verohallinnon tulorekisteriin tulee 2019 alusta lähtien ilmoittaa urheilu- ja harrastusseurojen antamat kilpailupalkinnot.

Verohallinnon nykyistä 100 euron ilmoittamisrajaa ei käytetä tulorekisterissä, vaan kaikki palkinnot on ilmoitettava ilman euromääräistä alarajaa.

Poikkeuksena vain symboliset palkinnot kuten pokaalit ja mitalit. Verohallinto on julkaissut tarkennetun ohjeen palkintojen verotuksesta: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/75204/palkintojen-verotus/

**

Vad innebär inkomstregistret för idrottsföreningar?

Från och med 1.1.2019 ska man anmäla lön- och förvärvsinkomster till inkomstregistret. Inkomstregistret gäller olika sorters föreningar, även allmännyttiga och oregistrerade föreningar. Ifall förening betalar lön eller andra förvärvsinkomster bör man anmäla informationen till inkomstregistret.

Man bör anmäla informationen efter varje transaktion inom fem kalenderdagar till inkomstregistret. Inkomstregistret reglerar bara förpliktelsen att anmäla inkomster men det reglerar inte när inkomsterna bör betalas. Den som betalar inkomsten är skyldig att anmäla till inkomstregistret. Läs mer om inkomstregistret på: vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/

Till skatteförvaltningens inkomstregister bör man från och med början av 2019 anmäla de olika tävlingspriserna idrotts- och hobbyföreningar delar ut.

Det nuvarande anmälningsgränsen på 100 euro som skatteförvaltningen har gäller inte längre med inkomstregistret. Alla priser bör anmälas utan någon lägre gräns på euromängden.

Ända undantag är symboliska priser som pokaler och medaljer. Skatteförvaltningen har publicerat specificerade instruktioner för beskattning av priser: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/75204/palkintojen-verotus/