10.02.2017

Merkittäviä muutoksia veneen katsastusohjeisiin

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusvaatimuksiin tulee muutoksia kaudelle 2017. Uudistukset liittyvät hätämerkinantovälineiden vaihtoehtoihin.

Uudet katsastusvaatimukset tarjoavat vaihtoehtoja veneen hätäilmoitusvälineiksi. Jatkossa pyroteknisiä hätäraketteja tai soihtuja ei välttämättä tarvita lainkaan, vaan varustuksen voi korvata elektronisilla välineillä, kuten led-soihduilla, matkapuhelimilla ja VHF-DSC-radiolla.

Vene voidaan katsastaa, avomeriluokkaa lukuun ottamatta, korvaavilla elektronisilla välineillä, jolloin pyroteknisiä hätäraketteja tai -soihtuja ei vaadita, mutta niitä suositellaan edelleen lisänä.

– Tarkoituksena on vastata elektronisten turvavälineiden kehitykseen sallimalla niiden korvaavan aikaisemmin vaadittuja pyroteknisiä välineitä. Tilastojen valossa pyrotekniikan merkitys hätätapauksissa on vähentynyt ja elektroniset välineet ovat lisääntyneet, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n veneilyturvallisuustoiminnon puheenjohtaja Jyrki Santaholma kertoo.

– Katsastusmuutokset pohjautuvat vahvasti viranomaisten ja ennen kaikkea Rajavartiolaitoksen kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Muutos perustuu puhtaasti hyvän hätäavun saamiseen, johon vaikuttaa kolme keskeistä toimintoa: avun kutsuminen, paikantaminen ja kommunikointi hätätilanteessa. Uudet vaihtoehdot mahdollistavat hyvän hätäavun kaikissa näissä tilanteissa, Santaholma jatkaa.

Muutokset katsastusluokittain:

Avomeriluokassa (luokka 1) hätäilmoitusvälineiksi kelpaa DSC-toiminnolla varustettu VHF-radiopuhelin (kiinteästi asennettu), EPIRB-hätälähetin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin, led-soihtu sekä kaksi oranssisavua. Oranssisavujen hyöty on katsottu olennaiseksi ulkoisilla merialueilla, joilla niiden havaitseminen on helppoa ja paloaika on pitkä.

Rannikkoluokassa (luokka 2) hätäilmoitusvälineiksi kelpaa DSC-toiminnolla varustettu VHF-radiopuhelin (kiinteästi asennettu), säänkestävästi suojattu matkapuhelin sekä led-soihtu. EPIRB-hätälähetin, laskuvarjoraketit ja savut ovat lisäsuosituksia.

Saaristoluokassa (luokka 3) hätäilmoitusvälineiksi kelpaa säänkestävästi suojattu matkapuhelin ja led-soihtu. Ulkosaaristossa veneileville suositellaan lisäksi DSC-toiminnolla varustettua VHF-radiopuhelinta.

Suojaisilla vesialueilla (sisävedet, luokka 4) hätäilmoitusvälineiksi suositellaan säänkestävästi suojattua matkapuhelinta ja led-soihtua. Pakollisia hätäilmoitusvälineitä ei tässä luokassa ole lainkaan.

Turvallisesti vesillä katsastetulla veneellä

Katsastustoiminta on yksi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n, eli suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestön, arvostetuimmista palveluista. Liitto ylläpitää ja kehittää katsastusjärjestelmää sekä vastaa katsastajien koulutuksesta. Koulutetut katsastajat edistävät veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla muun muassa veneiden hoidossa ja varustamisessa. Näin jokainen veneilijä veneilee turvallisesti yhdessä nauttien. Ainoastaan katsastetun veneen omistajalla on SPV:n jäsenseuran lipun käyttöoikeus. Lisäksi katsastetun veneen tunnistaa katsastustarrasta.

Lisätietoa SPV:n katsastuksesta: www.spv.fi/katsastus

Lisätietoja:
Jyrki Santaholma, SPV:n veneilyturvallisuustoiminnon puheenjohtaja: 050 5506 713, jyrki.santaholma@kolumbus.fi
Lasse Ingvall, SPV:n veneilyturvallisuustoiminnon varapuheenjohtaja: 0500 451 975, lasse@ingvall.fi