06.09.2018

Mercedes-Benz Sailing Tour tutustutti yli 1 600 lasta veneilyyn elokuussa

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n, Veho Oy Ab:n ja paikallisten seurojen yhdessä järjestämä Mercedes-Benz Sailing Tour opetti elokuussa turvallisen veneilyn taitoja yli 1 600 lapselle.

Kiertue vieraili kahden viikon aikana seitsemällä alakoululla kolmella paikkakunnalla ja perehdytti kouluilla 1 170 lasta muun muassa pelastusliivien pukemisen, meripelastamisen, solmujen teon ja purjehduksen saloihin.

– Koululaiset pitivät toiminnallisista pisteistä. Ohjausta oli sopivasti, ja tilaa jäi myös lasten omalle oivallukselle ja ihmettelylle. Seurojen, liiton ja koulun yhteistyö on todella tärkeää lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi, liikunnanopettaja Tytti Mecklin Helsingin Elias-koulusta sanoo.

Lisäksi Mercedes-Benz Sailing Tourin maksuttomiin satamatapahtumiin Hangossa, Helsingin Kulosaaressa ja Lauttasaaressa, Turun Ruissalossa ja Uudessakaupungissa osallistui yli 600 lasta ja aikuista. Perheillä oli mahdollisuus kokeilla muun muassa jollapurjehdusta ja kokea vauhdin huumaa kumiveneajelulla.

– Olimme erittäin tyytyväisiä tapahtumaan kouluissa sekä Pakkahuoneen rannassa. Koulukiertueilla on tiedotettu tänä vuonna turvallisesta veneilystä, veneilyopista ja liikunnasta noin 450 lapselle Uudenkaupungin alueella. Jatkumoa tälle, kiitos, Uudenkaupungin Purjehdusseuran varakommodori Seppo Ylä-Himanka kommentoi.

Suomen Purjehdus ja Veneily kiittää mukana olleita seuroja Hangö Segelföreningia, Brändö Seglarea, Helsingfors Segelklubbia, Nyländska Jaktklubbenia, Turun Pursiseuraa ja Uudenkaupungin Purjehdusseuraa sekä kouluja onnistuneesta kiertueesta.

– Lasten iloiset ilmeet kouluilla ja satamatapahtumissa ovat paras palaute, jonka voimme saada. Tulemme ehdottomasti panostamaan koulukiertueisiin jatkossakin, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toiminnanjohtaja Jan Thorström sanoo.

– Oli ilo olla mukana tuottamassa elämyksiä ja opastusta veneilystä kiinnostuneille perheille. On äärimmäisen tärkeää, että lapset ja nuoret oppivat liikkumaan ja toimimaan turvallisesti veden äärellä. Samalla halusimme tarjota koko perheelle mahdollisuuden koeajaa uusimmat Mercedes-Benz-mallimme, jotka osaltaan tuovat äärimmäistä turvallisuutta, tekniikkaa ja käytännöllisyyttä liikkumiseen tien päällä, Mercedes-Benz-henkilöautojen maahantuonnin markkinointipäällikkö Kasper Jansson kertoo.

Kuvat: Heidi Koivunen/SPV

**

Mercedes-Benz Sailing Tour besökte i augusti fyra orter: Under två veckors tid fick över 1 600 barn lära sig att röra sig tryggt på sjön

Mercedes-Benz Sailing Tour, som ordnades av Segling och Båtsport i Finland och Veho tillsammans med de lokala föreningarna, lärde i augusti ut sjömanskap åt över 1 600 barn.

Turnén besökte under två veckor sju lågstadier på tre orter och visade i skolorna åt 1 170 barn bland annat hur man använder flytväst, hur man gör knopar och grunderna i sjöräddning och segling.

– Eleverna tyckte om de olika aktiviteterna. De fick tillräckligt mycket stöd men också utrymme för sina egna funderingar och idéer. Samarbetet mellan föreningarna, förbundet och skolan är verkligen viktigt för att barnen och ungdomarna skall inspireras att röra på sig mera, säger gymnastiklärare Tytti Mecklin i Helsingin Elias-koulu.

Dessutom deltog över 600 barn och vuxna i de gratisevenemang,som ingick i Mercedes-Benz Sailing Tour och hölls i Hangö, Brändö och Drumsö i Helsingfors, Runsala i Åbo och i Nystad. Familjerna kunde bland annat pröva på jollesegling och på fartens tjusning i gummibåtar.

– Vi är ytterst nöjda med evenemangen i skolan och på  stranden vid Pakkahuone. Under skolturnén har cirka 450 barn i Nystadsområdet fått en introduktion i båtsport och motion och i hur man rör sig tryggt på sjön. Vi hoppas på en fortsättning, kommenterar Seppo Ylä-Himanka, vicekommodor för Uudenkaupungin Purjehdusseura.

Segling och Båtsport i Finland tackar de skolor och segelklubbar, som medverkade i den lyckade turnén. Klubbarna var: Hangö Segelförening, Brändö Seglare, Helsingfors Segelklubb, Nyländska Jaktklubben, Turun Pursiseura och Uudenkaupungin Purjehdusseura.

– De deltagande barnens glada uppsyn i skolorna och hamnarna var den bästa feedback vi kunde få. Vi kommer definitivt att satsa på skolturnéer också i framtiden, säger Jan Thorström, tf verksamhetsledare för Segling och Båtsport i Finland.

– Det var ett nöje att medverka i att ge upplevelser och en introduktion i båtsport åt intresserade familjer. Det är ytterst viktigt, att barn och unga lär sig att röra sig tryggt till sjöss och vid vattnet.  Samtidigt ville vi ge hela familjen en möjlighet att provköra de senaste Mercedes-Benz-modellerna, de tillför bilkörningen extrem säkerhet, teknik och praktisk utformning, säger Kasper Jansson, marknadschef för Mercedes-Benz personbilsimporten.