09.09.2016

Lisää kouluttajia seuroihin

Tunnetko itsesi kouluttajaksi? Teetkö jo nyt töitä oppimisen ja koulutuksen parissa?

Moneen seuraan kaivataan lisää kouluttajia. Teemme syksyllä suunnitelmaa seurojen kouluttajakursseista ja toivomme myös kentältä suoria viestejä koulutukseen liittyen. Jos olet hakenut viime vuosina itsellesi kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan ja sinulla on osaamista ja motivaatiota, jonka pohjalta voisit aloittaa seurasi kouluttajana, ole rohkeasti yhteydessä SPV:n koulutustoimintoon. Seurat esittävät vuosittain kursseille kouluttajia ja SPV kouluttaa ja tukee seurojen koulutustoimintaa järjestämällä tapahtumia ja uudistamalla koulutusmateriaaleja.

Seuran kouluttaja voi järjestää SPV:n koulutusohjelman mukaisia kursseja omassa seurassaan tai yhdessä naapuriseurojen kanssa. SPV:n koulutusohjelmassa on kaksi koulutustasoa: 1-taso veneilijä ja 2-taso venepäällikkö. Kaikissa SPV:n kursseissa painotetaan vahvasti käytännön osaamista. Siksi niihin sisältyy teoriaopetuksen lisäksi aina käytännönopetus. Tutkintosuoritus edellyttää aina käytännön taidon osoittamisen.

SPV:n tavoitteena on, että kaikissa seuroissa tai seurayhteisöissä on mahdollista kouluttaa kaikki seuroihin liittyvät uudet kokemattomat veneilijät.

Lue lisää koulutustoiminnasta.

***

Föreningarna söker utbildare

Känner Du för att jobba med utbildning? Har du kanske redan nu utbildning och inlärning som yrke eller hobby?

Många föreningar söker nya utbildare. Under höstens lopp planerar vi de kommmande utbildarkurserna och vi hoppas också på att få feedback från föreningarna om utbildningsfrågor. Om du under de senaste åren har skaffat ett internationellt förarbevis för nöjesbåt och om du har kunnande och motivation att jobba som utbildare i din förening, ta då kontakt med SBF:s skolningsansvariga. Föreningarna anmäler varje år utbildare till kurserna. SBF ansvarar för utbildningen och stöder föreningarnas utbildningsverksamhet genom att anordna olika evenemang och genom att förnya utbildningsmaterialet.

Föreningens utbildare kan ordna kurser enligt SBF:s program inom den egna föreningen eller tillsammans med grannföreningarna. I SBF:s program finns två nivåer: nivå 1 – besättning och nivå 2 – befälhavare. I alla SBF:s kurser betonas praktiskt kunnande. Därför innehåller de alltid praktik, inte enbart teoriundervisning och samma gäller för examina.

SBF:s målsättning är att alla föreningar eller föreningsgrupper har möjlighet att utbilda alla de nya medlemmar, som saknar praktisk erfarenhet av att röra sig på sjön.