30.04.2020

Liikunnan ja urheilun korona-avustusten haku käynnissä nyt

Koronapandemia on vaikeuttanut paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikunnan koulutuskeskusten toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koronatilanteessa näitä organisaatioita erityisavustuksilla. Avustushaku alkaa 30. huhtikuuta ja päättyy kaksi viikkoa myöhemmin 14. toukokuuta.

OKM:n korona-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille

  • Haku on avoinna 30.4.-14.5. ministeriön sähköisessä asiointipalvelussa tämän linkin takana. Samoilta sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet avustuksen tarkoituksesta ja hakemisesta. Sähköiseen asiointipalveluun liittyvissä teknisissä kysymyksissä apua saa osoitteesta asiointi-okm@minedu.fi.
  • Avustus on luonteeltaan erityisavustus ja sitä voi hakea seuran yleishyödyllisen toiminnan koronan vaikutuksesta aiheutuneeseen alijäämään 1.3.-31.5. välisenä aikana.
  • Avustushaut liittyvät eduskunnan hyväksymään toiseen lisätalousarvioon, jossa liikunnan avustuksiin myönnettiin 19,6 miljoonan euron lisäys.

Korona-avustukset vaihtoehtoisiin toimintatapoihin

  • Haku on avoinna 30.4.-14.5 aluehallintovirastojen kautta OKM:n sivuilla tämän linkin takana. Tarkemmat lisätiedot löytyvät samoilta sivuilta.
  • Avustus on luonteeltaan erityisavustus ja sitä voi hakea seuralle 1.3.-31.5. välisenä aikana koronatilanteesta aiheutuneisiin tavallista toimintaa korvaavien toimenpiteiden kustannuksiin.

Lisätietoa OKM:n sivuilla >

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

**

Coronabidrag till idrotts- och motionsföreningar

Coronapandemin har försvårat verksamheten för lokala idrotts- och motionsföreningar och idrottsutbildningscenter. I rådande coronaläge stöder undervisnings- och kulturministeriet föreningarna med specialunderstöd. Ansökan om understöd börjar den 30 april och slutar två veckor senare den 14 maj.

OKM:s coronabidrag till idrottsföreningar

  • Kan sökas 30.4 – 14.5. i ministeriets digitala kundtjänst här. På samma sidor finns närmare information om bidraget och hur man kan söka. Tekniska frågor gällande digitala ansökningar asiointi-okm@minedu.fi.
  • Bidraget är ett specialbidrag och kan sökas för att täcka förlust orsakad av Corona under tiden 1.3 – 31.5.
  • Riksdagen har beviljat 19,6 M€ för att täcka förluster inom idrotten.

Corona-bidrag till alternativa sätt att verka

  • Kan sökas 30.4 – 14.5 från regionförvaltningsverket här. Närmare information op samma sidor.
  • Bidraget är ett specialbidrag som kan sökas 1.3 – 31.5 för kostnader att utveckla alternativa sätt att verka.

Mera information >