05.10.2020

Kysely seuroille/vierassataman pitäjille satamien jätehuollon kustannuksista

Toivoisimme kommodorien ja taloudesta vastaavien vastaavan liikenne- ja viestintäministeriön kyselyyn mieluiten tällä viikolla, kuitenkin viimeistään 16.10. mennessä.

**

Liikenne- ja viestintäministeriössä (LVM) valmistellaan aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista annetun direktiivin (EU/2019/883) täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanon myötä jätteiden vastaanottojärjestelyjä satamassa ja jätehuoltosuunnitelman laatimista koskevat vaatimukset laajenevat koskemaan useampia huvivenesatamia.

Ehdotusten vaikutusten arvioimiseksi LVM kerää tietoa jätteiden vastaanottojärjestelyjen aiheuttamista kustannuksista huvivenesatamissa otantakyselyllä: link.webropolsurveys.com/S/7820FD6B1510EB21.

Toivomme vastauksia kyselyyn 16.10. mennessä.

Lisätietoa:

Laura Sarlin
Erityisasiantuntija
puh. +358 50 4477 597
laura.sarlin@lvm.fi
Ilmasto- ja ympäristöyksikkö
Verkko-osasto
Liikenne- ja viestintäministeriö