27.05.2021

Kurtbay ja Keskinen edustajiksi Tokioon – Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi Järvisen valituksen

Urheilun oikeusturvalautakunta päätti yksimielisesti hylätä Janne Järvisen valituksen. Näin ollen Suomen Olympiakomitean valitsemat Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen edustavat Suomea Nacra 17 -luokassa Tokiossa.

Urheilun oikeusturvalautakunnan johtopäätökset (A=Järvinen, B=Keskinen, C=Kurtbay):

”Olympialaisten sääntöjen ja määräysten mukaan Suomea voi purjehduksen Nacra 17 -luokassa edustaa kaksi nimettyä urheilijaa, joiden varalle ei voida lähettää kolmatta urheilijaa. Näin ollen A:n ensisijainen vaatimus kolmen urheilijan venekunnan lähettämisestä edustamaan Suomea Tokion olympialaisiin Nacra 17 -luokkaan on hylättävä perusteettomana.

Kuten edellä on todettu, huomioon otettavien kansainvälisten näyttöjen perusteella arvioitavana olleet urheilijat A ja B ovat olleet arvioinnissa huomioon otettavana ajanjaksona varsin tasaväkisiä. Kumpikin on onnistunut purjehtimaan kapteeni C:n kanssa kovatasoisissa kansainvälisissä kilpailuissa toistuvasti 16 parhaan joukkoon, mutta toisaalta mitalisijoja ei vielä toistaiseksi ole saavutettu kummallakaan kokoonpanolla. Tällaisessa tilanteessa sovellettavat valintakriteerit jättävät valitsijalle varsin paljon harkintavaltaa. Päätyminen harkinnassa A:n asemesta B:n valintaan ei ole ollut asetettujen valintakriteereiden vastaista eikä asiassa ole ilmennyt, että harkintavaltaa olisi käytetty asiassa väärin. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että valintapäätös olisi A:ta tämän iän perusteella syrjivä. Näin ollen valitus on hylättävä.”

Lue koko päätös täältä.