11.02.2017

Kirje veneveron isälle

Eduskunnan ei pitäisi säätää poliittisin perustein huonoja lakeja, kirjoittavat Suomen suurimmat venealan järjestöt veneveron isälle. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n näkemyksen mukaan esitys ei täytä hyvän veropolitiikan periaatteita, verotuksen neutraalisuutta ja tulisi aiheuttamaan valtiolle vähentyneen kulutuksen, heikentyneen työllisyyden ja maamme rajojen ulkopuolelle siirtyvän aktiviteetin kautta negatiivisen tulokertymän. Näin ollen esitämme, ettei kyseistä verolakia säädetä.

9. helmikuuta 2017 lähetetty kirje Timo Soinille:

Arvoisa ministeri Soini,

Tämä kirje tulee Teille, koska useassa yhteydessä olette tulleet nimetyksi tämän aloitteen isäksi. Tämän kirjeen allekirjoittajat edustavat tahoja, jotka edustavat yhtäällä 90-95 % alan kaupallisista toimijoista (Venealan Keskusliitto Finnboat ry) ja toisaalta yli 60.000 alan harrastajaa (Suomen Purjehdus ja Veneily ry).

Todettakoon aluksi, että myös me haluamme tehdä kaiken sen mitä järkevällä tavalla olisi tehtävissä maamme nostamiseksi kasvu-uralle. Siinä meillä varmasti on yhteinen intressi. Me vain emme usko tällaisen fiskaalisen pisteveron toimivan hallituksen toivomalla tavalla. Ja kovin monet tahot ovat asiasta samaa mieltä.

VM pyysi veroesitykseen lausuntoja kaikkiaan kahdeksalta taholta. Lausuntoja annettiin VM:lle (nettisivuilla olevien mukaan) oma-aloitteisesti peräti 51 taholta, joista 29 edustaa erilaisia yhteisöjä ja järjestöjä. Tämäkin osoittaa, että kyse ei ole pienestä asiasta. Jos jätetään sivuun kaikki ne yleiset lainsäädännölliset haasteet, joista mm Oikeusministeriö on huomauttanut, niin periaatteellisella tasolla on vaikea löytää yhtään tahoa, joka olisi sitä mieltä, että valtion tulorakennetta voitaisiin tämän veron kautta parantaa. On suhteellisen helppoa uskoa, että siinä käy täysin päinvastoin. Pienikin muutos veneiden käytössä tai myynnissä aiheuttaa alv-tuloissa suuremman pudotuksen kuin mitä verolla toivotaan saatavan. Jos veneily vähentyy alkaa myös teollisuutemme toimintakyky heiketä. Veneteollisuus vie 75 % tuotantonsa arvosta ja toimii näin kansantalouden mallioppilaana. Alan työllisyysvaikutus on 4000 – 6000 henkilöä. Eikö myös Teidän mielestänne yritystoiminnan kannustaminen ole parempi elinkeinopoliittinen toimi kuin työttömyyden hoito? Tällaisen fiskaalisen veron negatiiviset ohjausvaikutukset voivat olla kohtalokkaita. Mielestämme erityisen tärkeää on tulkita Finnboatin lausunnosta kansainvälinen yhteenveto vastaavien verojen toimivuudesta. Ymmärtääksemme tähän on myös Lainsäädännön Arviointineuvosto kiinnittänyt huomiota.

Olemme keskustelleet tästä aiheesta todella laajasti harrastajakunnan ja alan muiden toimijoiden kanssa. Tätä kirjoitettaessa 52.000 henkilöä on allekirjoittanut kahteen eri (vene/mp) adressiin kielteisen suhtautumisensa tähän aloitteeseen. Adressit löytyvät täältä:

https://www.adressit.com/hallituksen_tulee_luopua_veneverosta
https://www.adressit.com/moottoripyorat_pidettava_verottomina

Lisäkustannuserän lisäksi kyse on melko laajasti myös siitä, että tällä verolla avattaisiin nyt Pandoran Lipas ja sitä kautta vastaavia jo 70- ja 80-luvulla huonoksi havaittuja veroeriä alkaisi ilmestyä kasvavassa määrin. Suomen verojärjestelmässä vertikaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu varsin hyvin progressiivisen ansiotuloveron kautta ja polttoainevero hoitaa käyttöön liittyvät kustannukset tehokkaasti yhdessä alv:n kanssa. Emme halua tässä vaiheessa enää kerrata lausuntojemme sisältöä mutta on syytä todeta, että on vaikea nähdä miksi Eduskunnan pitäisi säätää poliittisin perustein huonoja lakeja, jotka toteutuessaan kovin monen viisaan mielestä eivät täytä laille asetettuja perustavoitteita vaan nimenomaan päinvastoin.

Maamme ollessa edelleen peräti kurjassa talousjamassa ja pelkonamme on koko ajan teollisten työpaikkojen siirtyminen halvemman tuotannon maihin, kuten Ruotsin ja Norjan veneteollisuudessa on käynyt (Puolaan) on vain toivottava, että hallituksen vastuualueisiin kuuluu järkevä ja vastuullinen veropolitiikka, joka rohkaisee investoimaan yritystoimintaan ja sitä kautta työllistämään. Sitä kautta myös kuluttajat tuovat enemmän tulo- ja arvonlisäverotuottoja valtiolle.

Ymmärrämme senkin, että asia on kirjattu Hallitusohjelmaan eli on osa strategiaa. Yritystoiminnassa me joudumme jokaisessa hallituksen kokouksessa tarkistamaan strategiamme suuntaa. Tilanteet muuttuvat kovin nopeasti. Pääministeri Sipilä totesi HS:ssa 7.2., että:
”Valmistaudumme huolella puoliväliriiheen, helpot keinot alkaa olla käytetty. Nyt pitää puristaa boxin ulkopuolelta uusia keinoja työllisyyden parantamiseksi”. Fiskaaliset pisteverot eivät toimi tämän tavoitteen hyväksi.

Mielestämme ei olisi missään muotoa takinkääntämistä jos Perussuomalaiset, luettuaan monipuoliset ja kattavat lausunnot aiheesta, toteaisivat, että toimimalla eri tavoin saadaan yhteiskunnan kokonaisedun kannalta selkeästi parempi ratkaisu.

Pyydämme Teitä, ministeri Soini, että vedätte tämän esityksen pois.

Kunnioittaen

Jouko Huju                                                          Samuli Salanterä
hallituksen puheenjohtaja                                liittohallituksen puheenjohtaja
Venealan Keskusliitto Finnboat ry                 Suomen Purjehdus ja Veneily ry
jouko@finnboat.fi                                              samuli.salantera@spv.fi
040 5509310                                                       044 5055005