13.12.2016

Kilpaveneilyn terveiset

Katso tärkeät päivämäärät, auta meitä kokoamaan kilpailijaesittelyjä ja tule mukaan järjestämään nuorten leirejä sekä lajiesittelyjä.

Tärkeitä päivämääriä:

 • Kauden 2018 kansainväliset kilpailuhakemukset on lähetettävä 15.02.2017 mennessä NKT:lle.
 • SM-kilpailusarja vahvistetaan 19.2.2017
 • Alustava kilpailukalenteri 2017 on julkaistu
 • Kansainväliset (UIM) sääntömuutosesitykset NKT:lle 31.7.2017 mennessä.
 • Kansalliset sääntömuutosesitykset NKT:lle 31.9.2017 mennessä.
 • Toimitsijakoulutus ja kilpailujärjestäjätapaaminen 18.2.2017 Vene 17 Båt -messut, Helsinki
 • Kilpailijakoulutus (+immersiontesti) 25.3.2017 Meriturva Lohja

 

Kilpailija- ja tiimiesittelyt

Keväällä jäi toteuttamatta kilpailija- ja tiimitietojen kerääminen. Nyt loppuvuoden aikana kerätään kilpailijatiedot (saavutukset ja kuvat). Tietoja käytetään kilpailijaesittelyissä sekä mediatiedotteissa (kilpailujärjestäjät saavat halutessaan tiedot käyttöön). Tietoja voidaan tarvittaessa päivittää. Tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista.

Täytä tietosi täällä. Kiitos!

Lisätietoja: Mika Hollo ja Anni Raunio (anni.raunio@spv.fi)
Nuorten leirit ja lajiesittelyt/kokeilupäivät 2017 – halukkaita järjestäjiä etsitään!

 • Vesiturvallisuus ja lajiturvallisuuden esittely uusille, Lohjan Meriturva, 25.3.2017
 • Ehdotukset leiri- ja lajiesittelypaikkakunnista tulee toimittaa 31.1.2017 mennessä Mika Hollolle. (alustava ehdotus 1. kevätleiri (25.5) 26.-28.5.2017 Päiväkumpu. Karjalohja)
 • Järjestelyvastuut jaetaan paikkakuntakohtaisesti NKT:n ja järjestävän tahon välillä.
 • Leireille ja lajiesittelyihin tehdään aina ohjelmat sekä harjoittelulle tavoitteet.

Kaikki tiedotteet löytyvät myös SPV:n nopeusveneilysivuilta.

Terveisin,
Nopeuskilpailutoimikunta

***

Hälsningar från verksamheten Hastighetstävlingar

Viktiga datum:
•    FM-serien slås fast 19.2.2017 (Alustava kilpailukalenteri 2017)
•    Ansökningar om internationella tävlingar 2018 skall skickas till NKT senast 15.2.2017
•    Förslag till internationella regeländringar (UIM) skall skickas till NKT senast 31.7.2017.
•    Förslag till nationella regeländringar till NKT senast 31.9.2017.
•    Funktionärsutbildning och träff för tävlingarrrangörer 18.2.2017 under Vene 17 Båt, Helsingfors
•    Tävlarutbildning (+immersionstest) 25.3.2017 på Meriturva i Lojo
Hastighetstävlingen har ett eget stort utställningsområde på Vene 17 Båt -mässan 10.-19.2.2017
Presentation av tävlare och team
På våren missade vi att samla uppgifter om tävlarna. Nu under slutet av året samlar vi dessa uppgifter (resultat och bilder). Uppgifterna används vid presentationer av tävlarna och i press releaser (tävlingsarrangörerna får  uppgifterna om de önskar). Uppgifterna kan vid behov uppdateras. Att skicka in uppgifterna är frivilligt.
Fyll i dina uppgifter här. Tack!

Tilläggsuppgifter: Mika Hollo och Anni Raunio (anni.raunio@spv.fi)
Läger och sportpresentationer för ungdom/ testdagar2017 – villiga arrangörer söks!
•    Presentation av säkerhet till sjöss och unde tävling för nya tävlare, Meriturva i Lojo , 25.3.2017
•    Förslag till orter för  läger och tester skall skickas till Mika Holllo senast  31.1.2017. (preliminärt förslag 1. vårlägret (25.5) 26.-28.5.2017 Päiväkumpu. Karislojo.
•    Ansvaret för arrangemangen delas enligt överenskommelse mellan NKT och respektive arrangör.
•    För läger och testtillfällen görs alltid program och för träningssesssionerna ställs upp mål.
All information finns också på SBF:s sidor för hastighetstävlingar.

Hälsningar,
NKT (kommittén för hastighetstävlingar)