17.12.2019

Kilpapurjehduksen uudet SM-säännöt ja luokkakohtainen liite

Kilpapurjehduksen päivitetyt SM-säännöt

Suomen Purjehdus ja Veneilyn kilpailusääntölautakunta (KSL) on julkaissut kilpapurjehduksen päivitetyt SM-säännöt.

Tämän toimenpiteen tarkoituksena on vähentää byrokratiaa ja kilpapurjehdussääntöjen ja luokkien SM-sääntöjen välisiä ristiriitaisuuksia. Tämä helpottaa kilpailun järjestämistä varsinkin silloin, kun samalla rata-alueella tai samassa regatassa purjehtii useampia luokkia SM-arvosta. SM-sääntöjen päivittämisen tarve vähenee uusien kilpapurjehdussääntöjen tullessa voimaan, ja samalla päästään eroon päivittämättömistä SM-säännöistä.

Luokka voi halutessaan edelleen sopia suoraan kilpailujärjestäjän kanssa haluamistaan yksityiskohdista. Uuteen SM-sääntöön kirjattavat asiat vähenevät, mutta luokkaliitot voivat nyt siirtää yksityiskohdat omaan, erilliseen dokumenttiinsa, jota käytetään siinä vaiheessa, kun kilpailun teknisistä yksityiskohdista sovitaan kilpailun järjestäjän kanssa.

Uusi SM-sääntö on jo julkaistu SPV:n sivuilla https://spv.fi/spv_uutiset/kilpapurjehduksen-sm-saannot-ovat-paivittyneet/. Tämän lisäksi SPV lähettää luokille luokkakohtaisen SM-liitteen, johon luokat kirjaavat haluamansa yksityiskohdat. Kilpailusääntölautakunta tarkastaa ja hyväksyy säännöt ja luovuttaa ne luokan käyttöön. Vaikka KSL tarkastaa ja pitää luokkakohtaiset liitteet mahdollisimman tarkasti yhdenmukaisina, on luokilla mahdollisuus esittää omia näkemyksiään liitteen sisällöstä.

Kilpapurjehduksen SM-sääntö tiedote

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY ry SM-sääntö 2019

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY ry luokan SM-sääntö liite 011219