30.11.2018

Kesälajien tukipäätöksissä painopisteenä Tokion olympiakisat – purjehdus kärkikolmikossa

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) on julkaissut kesälajien tukipäätökset vuodelle 2019. Olympialajeissa tukea painotetaan voimakkaasti vajaan 20 kuukauden päässä siintäviä Tokion olympiakisoja silmällä pitäen.

Lajien kehitys- ja tukiprosessi ja sen myötä myös HUY:n tehostamistukijärjestelmä uusittiin vuosi sitten. Uudistuksen kulmakivenä olivat uudet kriteerit, joiden pohjalta tehostamistukea suunnattiin investointiloogisiin lajeihin ja kansainvälisen tason valmentautumiseen, johon myös lajiliitto itse satsaa ja uskoo merkittävästi.

Jo vuosi sitten iso painopiste oli menestyspotentiaalisten urheilijoiden ja joukkueiden valmistautuminen kohti Tokion olympiakisoja. Kun kisoihin on aikaa enää vajaat 20 kuukautta, prioriteetti on olympialajien tukemisen osalta yhä selkeämmin Tokiossa.

Tukea on keskitetty entistä selvemmin kasvattamalla panostusta kärkiurheilijoihin sekä lajeihin, joissa tehostamistuella on arvioitu olevan paras vaikuttavuus menestykseen. Myös vuosi sitten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai saavuttamatta jättäminen ovat vaikuttaneet tuen jakamiseen.

– Tässä vaiheessa olympiadia meillä on jo tiedossa ne kärkiurheilijat, joilta menestystä Tokiossa voi odottaa. Olemme tukipäätöksissä lähteneet siitä, että näiden urheilijoiden valmentautumisprosessit laitetaan lajien ja Olympiakomitean yhteistyöllä niin hyvään kuntoon, kuin se meidän resursseillamme on mahdollista, Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki valaisee Olympiakomitean tiedotteessa.

Purjehdus sai tehostamistukea kolmanneksi eniten (270 000 euroa). Vain koripallo ja lentopallo saivat enemmän. Yleisurheilun tukipäätöstä ei julkaistu vielä.

– Purjehduksen osalta kokonaissumma väheni 20 000 euroa. Siitä suurin osa oli niin sanottua haastajatukea, joka ei ole kohdistunut kärkipurjehtijoihin. Syynä haastajatuen poistamiseen nähdään, että haastajatason purjehdus on toimintaa, jota liiton tulisi kustantaa omalla rahoituksellaan. Lisäksi kun tukiohjelmiin nousee uusia lajeja, muiden summat vähenevät. Muutenhan tukipäätös on hyvin samantapainen kuin ennen ja linjassa tuloksiin, purjehdusmaajoukkueen päävalmentaja Joakim Wilenius sanoo.

 

Purjehdus

Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 270 000 e

Tuen kohdentuminen:
– Urheilijoiden yksilöllisen valmennuksen tehostamistuet: Sinem Kurtbay, Monika Mikkola, Tuuli Petäjä-Sirén, Tuula Tenkanen, Noora Ruskola ja Mikaela Wulff; Oskari Muhonen, Tapio Nirkko, Kaarle Tapper
– Maajoukkuetoiminnan tehostamistuki (laajennettu valmennustiimi kauden 2019 pääkilpailuihin ja niihin valmistautuminen)
– T&K maajoukkueen ja purjehtijoiden tukena (Martin Gahmberg)
– Kotimaan asiantuntijatoiminnan tuki (fysiikkavalmennus, fysioterapia, valmennuksen psyykkinen tuki ja ravitsemusosaamisen tuki)
– Olympiavalmentajatuki: Joakim Wilenius
– NOV-palkkatuki: Jan Gahmberg (Helsinki), toinen avoin
– Osallistuvan asiantuntijuuden epäsuora tehostamistuki (fysioterapia, terveydenhuolto, fysiikka-, ravitsemus- ja psyykkinen valmennus sekä KIHU:n osallistuva asiantuntijuus: fyysinen testaus, harjoittelun kehittäminen ja lajianalyysi)
– Olympic Solidarity -tuki: Tuuli Petäjä-Sirén, Tuula Tenkanen
– Lajiryhmävastaavan monimuotoinen toiminta lajin rinnalla

 

Lisätietoa aiheesta: olympiakomitea.fi/2018/11/30/tokion-olympiakisat-painopisteena-huippu-urheiluyksikon-kesalajien-tukipaatoksissa/