17.03.2022

Katsastus lisää veneilyn turvallisuutta ja oman veneen tuntemusta – Besiktningen gör det säkrare att röra sig på sjön och hjälper dig bli bekant med din båt

Tom Holmroos Suomen Purjehdus ja Veneilyn ry:n (SPV) Veneilyturvallisuustoimikunnasta kertoo, että veneen katsastuksesta saa parhaan hyödyn kysymällä ja keskustelemalla.

Miten luonnehtisit veneiden katsastustoimintaa aloittelevalle veneilijälle tai sellaiselle, joka ei kuulu veneseuraan?

– Katsastaminen on veneilijän kannalta ohjattua tutustumista omaan veneeseen: miten se turvallisuuden näkökulmasta toimii, millaisia turvallisuusvälineitä veneessä on ja miten niitä käytetään. Katsastus on ensisijaisesti palvelua: tilaisuus keskustella ja kysyä. Tarkoitus on varmistaa, että veneilyturvallisuustoimet on tehty ennen kuin kausi alkaa.

Osaavatko veneilijät ottaa katsastustilanteesta parhaan hyödyn irti?

– Monet osaavat. On todella hyvä, että joku toinen katsoo veneen toiminnallisuuksia ja että saa toisen mielipiteen. Vaikka veneen omistajana kuvitteleekin, että kaikki on kunnossa, niin toiset silmät näkevät sellaista, mihin ei itse rutinoituneena osaa kiinnittää huomiota. Katsastajaa ilahduttaa veneilijä, joka on utelias ja kiinnostunut veneen turvallisuudesta. Ettei tilaisuus ole vain rastien ruutuun laittamista.

Millaisiin ongelmiin katsastajat veneissä törmäävät?

Niitä on monenlaisia. Joku unohtaa tarkastuttaa sammuttimen, toisella on vantin sokka jäänyt asettamatta. Tärkein lähtökohta on, että vene kelluu ja ettei tule vettä sisälle. Kaikki reiät, jotka menevät rungon läpi, ovat kriittisiä kohtia. Nämä katsotaan runkokatsastuksen yhteydessä tarkasti. Vuosikatsastuksessa erityistä huomiota kiinnitetään laista ja viranomaisvaatimuksista kumpuaviin asioihin.

Mitkä ovat teemoja, jotka puhuttavat katsastajia juuri nyt?

– Viime vuosina paljon keskustelua ovat herättäneet hätämerkinantovälineet, kun pyroteknisisistä välineistä on ollut mahdollista siirtyä vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Led-soihdut puhuttavat erityisesti. Akkuteknologia on toinen, joka varmasti tulee myös ensi keväänä olemaan iso teema. Kun siirrytään litiumakkuihin, vaatii se uudenlaista orientaatiota paloturvallisuuden näkökulmasta.

Millainen merkitys on mielestäsi säännöllisillä katsastusmerkinnöillä, kun käytetty vene vaihtaa omistajaa?

– Kun katsoo myynti-ilmoituksia, niin kyllähän se ”katsastusvarustus” siellä useimmiten lukee. Monet vakuutusyhtiöt antavat myös alennuksen katsastuksen saaneille veneille.

Lopuksi vinkkisi veneilijälle: miten katsastustilanteesta saisi parhaan hyödyn harrastukselle?

– Monesti katsastustilanteessa ovat paikalla vain veneen omistaja ja katsastaja. Olisi todella hyvä, jos myös muut venekuntaan kuuluvat, esimerkiksi perheenjäsenset, tulisivat mukaan. Näin kaikki saisivat tilaisuuden kysellä ja opetella käyttämään välineitä. Jos kipparille käy jotain, niin muiden on osattava toimia. Juuri nyt uusia veneilijöitä on vesillä paljon. Heille veneseuraan liittyminen ja veneen katsastetuksi saaminen olisi erityisen suositeltavaa, jotta turvallisen veneilyn tiedot, taidot ja välineet olisivat hallussa mahdollisimman hyvin heti alusta alkaen.

Katsastustarrat kertovat, että veneen turvallisuusvarustelu on kunnossa.

***

Venekatsastus pähkinänkuoressa

Katsastuksessa varmistetaan veneen kunto. Katsastuksen suorittavat veneseuran valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on SPV:n myöntämä katsastajalupa.

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa vesillä ja valmiina. Tällöin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.

Peruskatsastus (runkokatsastus) tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Tämä tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet ja moottori.

Kun liityt veneseuran jäseneksi, ovat katsastuspalvelut osa jäsenyyden lukuisia hyötyjä. Olethan siis yhteydessä omaan seuraasi, kun haluat tiedustella katsastuksesta! Voit valmistautua katsastukseen tarkistamalla eri katsastusluokkien vaatimukset spv.fi/katsastus -sivulta löytyvistä materiaaleista. Sivulta löydät myös tietoa, jos olet itse kiinnostunut ryhtymään katsastajaksi.

***

Liikkeellä olevassa moottorilla tai rungoltaan yli viiden metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa on oltava seuraavat käyttökuntoiset varusteet:

  1. Hyväksytty pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku kullekin vesikulkuneuvossa olevalle henkilölle; pelastusliivin, kelluntapukineen ja pelastuspuvun on kokoluokaltaan ja kantavuudeltaan vastattava henkilön kokoa ja painoa
  2. Tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseen
  3. Airot tai mela taikka ankkuri köysineen; välineen on oltava asianmukainen vesikulkuneuvon kokoon ja ominaisuuksiin nähden
  4. Asianmukaisesti vuoden välein tarkastettu käsisammutin, jos vesikulkuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite, sisä- tai sisäperämoottori tai yli 25 kilowatin perämoottori

Besiktningen gör det säkrare att röra sig på sjön och hjälper dig bli bekant med din båt

Tom Holmroos från Sjösäkerhetskommittén inom Segling och Båtsport i Finland rf (SBF) påpekar, att man får mest nytta av besiktningen genom att fråga och diskutera. 

Hur förklarar du vad besiktningen går ut på för en ny båtfarare eller åt någon, som inte är medlem i en båtklubb?

– Besiktningen hjälper båtfararen att bekanta sig med den egna båten: hur den fungerar ur säkerhetssynpunkt, vilken säkerhetsutrustning där finns och hur den används. Det är framför allt en tjänst – ett tillfälle att fråga och diskutera. Man vill försäkra sig om, att förberedelserna för en eventuell nödsituation är gjorda innan säsongen inleds.

Kan båtfarararna utnyttja besiktningen optimalt?

– Många kan. Det är bra, att någon annan kollar hur båten fungerar så, att man får en oberoende åsikt. Fast båtägaren tror, att allt är i skick,  kan andra ögon se sådant, som man själv  är så van med att man inte noterar det. Besiktningsmannen vill gärna samarbeta med en båtägare, som är  nyfiken och aktivt intresserar sig för båtens säkerhet. Besiktningen ska inte enbart innebära, att man kruxar för rutorna i blanketten.

Hurdana problem stöter besiktningsmännen på?

– Det finns många olika problem. En har glömt att låta kontrollera eldsläckaren, en annan har glömt att säkra vantskruven med en sprint. Det viktigaste är, att båten flyter och inte tar in vatten. Alla skrovgenomföringar är potentiella riskfaktorer. De kollas noga i samband med skrovbesiktningen.  Under årsbesiktningen fäster man speciell vikt vid att lagens bestämmelser uppfylls.

Vilka teman är aktuella just nu för besiktningsmännen?

Under de senaste åren har det varit mycket diskussion om nödsignalutrustningen. Det har blivit möjligt att gå ifrån den pyrotekniska utrustningen och istället utrusta båten med exempelvis LED- facklor. Batteriteknologin är ett annat viktigt tema i år. Då man övergår till litiumbatterier ställs nya krav på brandsäkerheten. 

Vilken betydelse anser du det har vid försäljning att båten bevisligen har besiktigats regelbundet?

– I försäljningsannonserna  talar man ju ofta om ”besiktningsutrustning”. Många försäkringsbolag beviljar också rabatt på premien ifall båten är besiktigad.

Till slut ett tips till båtfararen:  Hur drar du bäst nytta av besiktningen?

– Oftast är bara båtägaren och besiktningsmannen närvarande.  Det skulle vara bra om också övriga personer i besättningen, exempelvis familjemedlemmar, skulle vara  med. Då hade alla tillfälle att fråga och lära sig använda utrustningen. Om någonting händer skepparen, måste de övriga kunna agera.

Just nu finns det många nya båtfarare på sjön. Speciellt för dem skulle det vara viktigt att ansluta sig till en båtklubb och få båten besiktigad.  Då skulle förutsättningarna för en säker båtsport – kunskap, praktisk färdighet och utrustning – vara på plats redan från början. 

 

Båtbesiktningen i ett nötskal

Med besiktningen försäkrar vi oss om, att båten äri skick. Besiktningen utförs av besiktningsmän, som har auktoriserats av föreningen, genomgått besiktningskurs och godkänts av förbundet.

Årsbesiktning görs varje år då båten har sjösätts och är färdig för användning. Då granskas  den utrustning , som har betydelse för båtens säkerhet.

Grundbesiktning (skrovbesiktning) görs med fem års intervall och dessutom då båten har bytt ägare eller förening eller om den har varit skadad. Den görs i två faser -med båten på land respektive segelfärdig i sjön. Från utsidan granskar man båtens skrov, styranordning, kraftöverföring och genomföringar. På insidan kollas samma punkter och dessutom motorn.

Då du blir medlem i en båtklubb är besiktningen en av många medlemsförmåner. Du är alltså i kontakt med din förening i alla frågor gällande besiktning! Du kan förbereda dig för besiktningen genom att kolla kraven i de olika besiktningskategorierna, du hittar dem på spv.fi/katsastus sidorna.  Där finns också information om hur man kan bli besiktningsman.

Varje motorbåt och varje segelbåt med en längd över fem meter skall, då den är i bruk, ha följande fungerande utrustning ombord.

  1. En godkänd flytväst, flytplagg eller räddningsdräkt för varje person ombord. De här plaggen måste till sin storlek och bärförmåga passa på respektive besättningsmedlemmar.
  2. Länspump eller annan utrustning för att tömma båten.
  3. Åror eller paddel eller ankare med lina. Utrustningen måste lämpa sig för båtens storlek och egenskaper.
  4. Enligt bestämmelserna krävs årligen kontrollerad handsläckare om båten har värme- eller annan anordning med egen låga, inombords-eller in/u motor eller utombordsmotor över 25 kilowatt.