15.01.2018

Junioritoiminnan vauhdikas alkuvuosi – lue tärkeät tärpit!

Yhdessä Vesille -lasten maailma Vene 18 Båt -messuilla 9.-18.2.2018

Suomen Purjehdus ja Veneily ry toteuttaa jälleen toiminnallisen ja suositun vesilläliikkumisosaston (yli 200 m2) messujen ajaksi. Toiminnalliset pisteet ovat hyviä myös koulukiertueilla, joten seuratoimijoiden kannattaa tulla tutustumaan toimintapisteisiin. Seurat ovat tervetulleita esittelemään myös omaa toimintaansa Yhdessä Vesille -lasten maailmaan.

Samanlaista tapahtumakonseptia voivat käyttää koulut ja seurat, materiaaleja myös perheet.

Lisätietoja: Mika Hollo (yhteystiedot jutun lopussa)

Jolla- ja veneilykoulujen aloituspäivä Meriturvassa 22.4.2018

SPV ja East Side Sailing Team (ESST) kutsuvat kaikki seurat mukaan suosittuun ja monipuoliseen Jolla- ja veneilykoulujen aloituspäivään Lohjan Meriturvaan 22. huhtikuuta 2018.

Tapahtuma soveltuu uusille junnukoululaisille sekä viime vuoden alkeis- ja jatkoryhmille.
Seurat voivat markkinoida päivää tutustumispäivänä tai/ja tarjota tapahtumaa kauden aloituspäivänä.

Halukkaat seurat voivat ilmoittautua heti.
Tapahtuma on maksuton osallistujilta.

Katso tunnelmia viime vuodelta >>

Lisätietoja ja seurojen ilmoittautumiset: Mika Hollo.

Ohjaajakoulutukset 2018

Ohjaajakoulutukset alkavat huhtikuun lopussa jatkuen aina kesäkuulle asti. Kurssit järjestetään yhteistoimintana seurojen kanssa. Yhteistyöseuran kanssa tehdään tilojen, palveluiden ja varusteiden käytöstä kulusopimus.

Lisätietoa koulutuksista ja ilmoittautumisen löydät täältä: spv.fi/teema/ohjaajaksi-koulutukset/

Kurssipäivämäärät voi käydä tarkistamassa SPV:n kalenterista.
Uutena kurssitarjottimelle on tuotu kahden hengen veneiden käyttö ja ohjaus sinisen – punaisen ryhmille.

Kurssit: Junioriohjaajan peruskurssi, junioriohjaajan jatkokurssi ja vastuuohjaajan kurssi.

Kurssiohjelmiin on lisätty veneilytaitoharjoitteita sekä niiden opettaminen.
Katso harjoituskirja ja muut ohjaajakoulutusmateriaalit SPV:n sivuilta https://spv.fi/materiaalipankki1

Myös Valmentajakoulutuksen taso 1 on käynnissä (2 kurssia). Hyppää mukaan helmi-maaliskuun aikana.

Lisätietoja: Thomas Hacklin ja Mika Hollo

Veneilykoulun kalustoa voi käyttää myös koululaistapahtumissa

Veneilykoulujen tavoitteena on saada lisää harrastajia purjehduksen ja veneilyn pariin ja opettaa 7–14-vuotiaille lapsille ja nuorille veneilyn perustietoja ja -taitoja. Veneilykoulussa harjoitellaan turvallisia veneilytapoja ja opetetaan ottamaan huomioon muut vesilläliikkujat.

Koululaisryhmille voi suunnata toimintapisteinä purjehdussimulaattoreita, maalla opastettavaa navigointirataa sekä kumiveneellä ajoa (4-6 hv moottorit).

Vahinkovakuutusyhtiö If ja Mercedes-Benz tukevat liiton työtä turvallisten veneilytaitojen opettamiseksi lapsille ja nuorille. Yhteistyön ansioista junioritoimintaa käynnistäville seuroille tarkoitettu veneilykoulu voidaan tarjota edullisesti seuroille.

SPV:n suosittu sähköinen purjehdussimulaattori ja muut veneilytaitotavarat varattavissa nyt 

Välineet talven ja kevään tapahtumiin kannattaa varata nyt.

Suosittu sähköinen simulaattori on hyvä väline seuratoiminnan esittelyyn. Saatavilla on myös veneilytaitotavaroita, kuten viittarata tasapainopolulla, roikkumiskiikkuja ja RS Feva.

Varaukset tulee lähettää suoraan Mika Hollolle. Varsinaista vuokraa SPV ei simulaattorista peri, mutta kuljetus- ja varastointikustannukset tarkastetaan tapauskohtaisesti.

SPV:n lasten ja nuorten toiminnan Menestysseura-konseptia jatketaan

Seuroille suunnatut palvelut löytyvät täältä: spv.fi/vesisankarit-ja-kouluyhteistyo/

Lisätietoja lasten ja nuortentoiminnoista
Mika Hollo
Lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattori
mika.hollo@spv.fi
puh. 044 0888 440

***

Fartfylld början på året inom juniorverksamheten – här några tips!

Tillsammans till sjöss – barnens värld på Vene 18 Båt-mässan 9-18.2.

Segling och Båtsport i Finland har en stor avdelning (över 200 m2), där temat är hur man rör sig på sjön. Avdelningen fungerar speciellt bra för gruppbesök, t.ex. skolgrupper, så det lönar sig för de föreningsaktiva att bekanta sig med de olika aktivitetsområdena. Föreningarna kan också presentera sin egen verksamhet i Barnens värld, en del av Tillsammans till Sjöss- området.

Samma koncept kan användas av föreningar och skolor, materialet också inom familjen.

Tilläggsuppgifter Mika Hollo (kontaktuppgifter nedan)

Kick off för jolle- och båtskolorna i Meriturva 22.4.

SBF och East Side Sailing Team (ESST) inbjuder alla föreningar med på den populära och mångsidiga kick-off dagen för jolle- och båtskolor. Den anordnas på Meriturva i Lojo 22 april 2018.
Evenemanget lämpar sig för nya deltagare i juniorskolorna och för deltagarna i senaste års nybörjar- och fortsättningskurser. Föreningarna kan marknadsföra dagen som en introduktionsdag eller erbjuda den som en kick-off dag för säsongen.

Intresserade föreningar kan anmäla sig omedelbart.
Evenemanget är avgiftsfritt för deltagarna.

Här kan du bekanta dig med stämningarna förra året >>

Närmare uppgifter, anmälningar: Mika Hollo


Instruktörsutbildningar 2018 – anmälningsblankett

Instruktörsutbildningarna startar i slutet av april och fortsätter ända in i juni. Kurserna ordnas i samarbete med föreningarna. Med respektive samarbetsförening gör SBF ett avtal beträffande utrymmen, tjänster och utnyttjande av utrustning.

Kursdatum kan du kolla i SBF:s kalender.  En ny kurs gäller tvåmansbåtar och till dem hörande undervisning för de blåa/röda grupperna.

Mera information om skolning: sv.spv.fi/teema/tranarskolning/

Kurser: Grundkurs och fortsättningskurs för juniorinstruktörer, kurs för ansvariga instruktörer.
Kursprogrammen omfattar nu också allmänt sjömanskap och hur man lär ut detta.
Kolla övningsboken och övrigt material för instruktörsutbildningen på SBF:s sidor: spv.fi/materiaalipankki1

Också Tränarutbildningen på nivå 1 är i gång (2 kurser). Du kan gå med under tiden februari-mars.
Tilläggsuppgifter: Thomas Hacklin och Mika Hollo

Båtskolans utrustning kan användas i  evenemang för skolelever

Båtskolans målsättning är att öka antalet utövare av segling och båtsport och att lära 7-14 åriga barn och unga grunderna i båtsport. I Båtskolan övar vi hur man rör sig säkert på sjön och hur man beaktar de övriga båtfararna.

Lämpliga för skolgrupper är seglingssimulatorerna och navigationsbanan på land, dessutom körning med gummibåt (4-6 hkr motor).

Skadeförsäkringsbolaget IF och Mercedes-Benz stöder förbundets arbete med att lära ut grunderna för säker båtsport till barn och unga. Tack vare det här samarbetet kan båtskolan erbjudas förmånligt åt föreningar som startar upp egen juniorverksamhet.

Den omtyckta elektroniska seglingssimulatorn och övrig utrustning kan bokas nu

Det lönar sig att boka utrustning för vinterns och vårens evenemang nu.

Den populära seglingssimulatorn är en bra intresseväckare för att presentera föreningsverksamheten. Övrig utrustning är bl.a. remmarbanan på balansstigen, hängningsapparaten och RS Feva- båten.

Bokningar kan göras till East Side Sailing Team(ESST). c/o Mika Hollo. SBF uppbär inte hyra för simulatorn men nog för vissa transport- och lagerkostnader.


SBF fortsätter at utveckla Framgångsföreningskonceptet

De tjänster, som erbjuds föreningarna hittar du på sv.spv.fi/vesisankarit-ja-kouluyhteistyo/

 


Tilläggsuppgifter för barn- och ungdomsverksamheten:
Mika Hollo
Koordinator för barn- och ungdomsverksamheten
e-mail: mika.hollo@spv.fi
tel. 0440 888440