20.09.2017

Junioritoiminnan syysterveiset

Nappaa tärpit syksyn junioritoimintaan!

OKM Seuratoiminnan kehittämistuki 2018
Seuratuen haku avautuu marraskuun alussa. Haku tehdään sähköisenä osoitteessa seuraverkko.fi. Haku päättyy joulukuun puolessa välissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistaa seuratuen 2018 hakukriteerit lähiaikoina.

Junioritoiminnan kysely 2017
Pyydämme kaikkia seuroja vastaamaan vuosittaiseen kyselyyn (20.10.2017 mennessä), jotta saamme lajimme toiminnasta kattavamman kuvan sekä voimme luoda paremmin seuroja tukevaa toimintaa tulevina vuosina. Kyselyyn pääset tästä.

Vesisankarit ja lajiesittelyt kouluille talvella 2017-2018
Varaukset SPV:n varusteista kannattaa tehdä ajoissa. Ajankäyttö ja tilat ovat haasteellisia näissä tapahtumissa. Autamme ideoimaan lajiesittelyt tehokkaiksi. Tutustu lajiesittelymahdollisuuksiin klikkaamalla aihetta: Vesisankarit ja If Veneilykoulu.

Simulaattori ja muut esittelytarvikkeet
SPV:n suosittua sähköistä purjehdussimulaattoria voi lainata syksyn ja talven tapahtumiin. Simulaattori on hyvä väline seuratoiminnan esittelyyn. Varaukset tulee lähettää suoraan Mika Hollolle. Varsinaista vuokraa SPV ei simulaattorista peri vuonna 2018, mutta kuljetus- ja varastointikustannukset tarkastetaan tapauskohtaisesti.

VALO yhdistyi Olympiakomiteaan ja kaikki Sport.fi-sivuston tiedot siirtyivät osoitteeseen olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lasten-urheilu/tietoa-lasten-urheilusta/. Kyseiset linkkilistat korjataan myös spv.fi/lapset-ja-nuoret/ sivustolle.

 
Lisätietoja lasten- ja nuortentoiminnoista:
Mika Hollo
Lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattori
e-mail: mika.hollo@spv.fi
puh. 044 088 8440

***

Hösthälsningar från barn- och ungdomsverksamheten

Ta vara på höstens tips för juniorverksamheten!

Undervisnings-och kulturministeriets utvecklingsstöd för föreningar 2018

Ansökningar om föreningsstöd kan göras från början av november. Ansökan görs elektroniskt via seuraverkko.fi. Ansökningstiden går ut i mitten av december. Kriterierierna för stödet 2018 publiceras snart.

Enkät om juniorverksamheten 2017
Vi ber alla föreningar svara på den årliga enkäten senast 20.10. Den ger oss en komplett bild av verksamheten inom vår sport och ger oss möjligheter att utveckla sådana tjänster, som stöder föreningarna. webropolsurveys.com/S/A64DA3C764642CFB.par

Vattenhjältarna-konceptet och presentationer av båtsport i skolorna 2017-2018
Boka SBF:s utrustning i tid. Tidsschemat och utrymmena är väsentliga för att de här evenemangen skall lyckas. Vi hjälper  er att göra bra presentationer. Läs mera om Vattenhjältarna och If Båtskolan.

Simulatorn och övrig presentationsutrustning
Den populära elektriska seglingssimulatorn kan lånas till evenemang under hösten och vintern. Simulatorn är ett bra hjälpmedel för att presentera föreningsverksamheten. Bokningar görs direkt till Mika Hollo. Förbundet uppbär inte hyra för simulatorn under år 2018 men fakturerar för transport och uppbevaring enligt överenskommelse.

Grenförbundens centralorganisation VALO fusionerades med Olympiakommittén och alla uppgifter på Sport.fi- sidorna flyttas till adressen: olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lasten-urheilu/tietoa-lasten-urheilusta/. Också listan över de olika länkarna flyttas över till sv.spv.fi/barn-och-ungdom/ sidorna.


Uppgifter om barn-och ungdomsverksamheten

Mika Hollo
Koordinator för barn-och ungdomsverksamheten
e-mail: mika.hollo@spv.fi
tel.. 0440888440