22.11.2022

Jan Jansson jatkaa SPV:n puheenjohtajana / Jan Jansson fortsätter som ordförande för SBF

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) syysliittokokous pidettiin 20. marraskuuta 2022 Helsingin Kalastajatorpalla. Sunnuntaisessa kokouksessa vahvistettiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma, strategia, budjetti sekä valittiin luottamushenkilöitä.

SPV:n seurojen liittomaksu on pysynyt muuttumattomana liittojemme yhdistymisestä vuodesta 2011 lähtien. Inflaatiopaineet ja kustannusten nousu näkyvät muun yhteiskunnan tapaan tällä hetkellä myös SPV:n taloudessa. Liittomaksun korotus käsiteltiin syysliittokokouksessa. Liittomaksuiksi vahvistettiin ja hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat:
• varsinaisista henkilöjäsenistä (aikuiset) 13,50 e
• perhejäsenet 13,50 e
• seniorit 13,50 e
• nuorisojäsen (alle 19 vuotta) 5,50 e

Todettiin, että liittomaksuun sisältyy myös IF-vakuutusyhtiön tapaturmavakuutus.

Kokouksessa liittohallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2023–2024 valittiin Jan Jansson, joka on toiminut tehtävässä vuodesta 2019 alkaen. Jansson on Kuopion Pursiseuran ja Gamlakarleby Segelföreningin jäsen.

SPV:n hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Mikael Still ja muina jäseninä Jukka Toivakka, Teppo Kuisma, Peter Remahl, Henrik Andersson, Markus Blomqvist ja Ville Valtonen sekä uusina jäseninä Jari Lehtonen, Tanja Risikko ja Jouni Mykkänen.


Suomen Purjehdus ja Veneily ry, hallitus 2023:
Jan Jansson, puheenjohtaja
Mikael Still, varapuheenjohtaja
Jukka Toivakka (koulutustoimikunta)
Teppo Kuisma (lapsi- ja nuorisotoimikunta)
Jari Lehtonen (nopeuskilpailutoimikunta)
Peter Remahl (järjestötoimikunta)
Henrik Andersson kilpapurjehdustoimikunta)
Jouni Mykkänen (viestintä- ja markkinointitoimikunta)
Tanja Risikko (veneilyturvallisuustoimikunta)
Markus Blomquist (veneilytoimikunta)
Ville Valtonen (valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunta)

Kokousmateriaalit löytyvät täältä (kohta Liittokokousmateriaalit -> Syysliittokokous 2022).

Vuoden 2022 menestyjiä palkittiin lauantaina 19. marraskuuta. Lue lisää täältä.

***

Jan Jansson fortsätter som ordförande för Segling och Båtsport i Finland

Segling och Båtsport i Finland (SBF) höll sitt höstförbundsmöte söndagen den 20 november på Fiskartorpet i Helsingfors. Mötet godkände förbundets verksamhetsplan, strategi och budget för år 2023 samt förrättade val till förtroendeposter.

Förbundsavgiften för SBF:s föreningar har hållits oförändrad sedan segel- och båtförbunden sammanslogs år 2011. Inflationen och kostnadsökningarna i samhället påverkar också SBF:s ekonomi. På förbundsmötet behandlades en höjning av förbundsavgiften och följande avgifter fastställdes enhälligt:

• personmedlemmar(fullvuxna) 13,50 e
• familjemedlemmar 13,50 e
• seniormedlemmar 13,50 e
• ungdomsmedlemmar (under 19 år) 5,50 e

I förbundsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring i försäkringsbolaget IF.

Till ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2023 – 2024 valdes Jan Jansson, som har innehaft posten sedan år 2019. Jansson är medlem i Kuopion Pursiseura och Gamlakarleby Segelförening. Som viceordförande i SBF:s styrelse fortsätter Mikael Still. Övriga styrelsemedlemmar är: Jukka Toivakka, Teppo Kuisma, Peter Remahl, Henrik Andersson, Markus Blomqvist och Ville Valtonen (fortsätter) och Jari Lehtonen, Tanja Risikko och Jouni Mykkänen (nya).

Styrelsen för Segling och Båtsport i Finland år 2023:
Jan Jansson, ordförande
Mikael Still, viceordförande
Jukka Toivakka (utbildningskommittén)
Teppo Kuisma (barn och ungdomskommittén)
Jari Lehtonen (kommittén för hastighetstävlingar)
Peter Remahl (organisationskommittén)
Henrik Andersson (kappseglingskommittén)
Jouni Mykkänen (kommittén för kommunikation och marknadsföring)
Tanja Risikko (kommittén för sjösäkerhet)
Markus Blomquist (kommittén för båtsport)
Ville Valtonen (kommittén för träning och elitkappsegling)

Mötesmaterialet finns här (Förbundsmötesmaterial → Höstförbundsmötet 2022).

Belöningar för framgångsrik verksamhet under år 2022 utdelades lördagen 19 november. Läs mera här