12.09.2017

International Race Management -seminaari Helsingissä 13.-15.10.2017

Seminaarin tavoitteena on nostaa purjehduskilpailujen järjestelyjen tasoa sekä paikallisesti että
alueellisesti sekä tukea ne jotka tavoittelevat kansainvälisen kilpailupäällikön (International
Race Officer, IRO) pätevyyttä.

Seminaari on tarkoitettu kansallisille kilpailupäälliköille tai sellaisille jotka ovat osallistuneet
Race Management Clinics kurssiin tai muuten ovat osoittaneet taitoa johtaa purjehduskilpailuja
kansallisella tasolla.

Seminaari on avoin osallistujille kaikista World Sailingin jäsenorganisaatioista. Osanottajien
lukumäärä on rajoitettu 20. Osanottajat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaarin
kieli on englanti.

Tutustu kutsuun tästä: IRO Seminar 2017 NoR FI

International Race Management -seminarium i Helsingfors 13–15 oktober

Målsättningen med seminariet är att höja standarden på kappseglingsarrangemangen både lokalt
och regionalt och att stöda dem som önskar uppnå International Race Officer (IRO) status.

Seminariet är avsett för nationella tävlingschefer, eller sådana som har deltagit i ett World
Sailing Race Management Clinic eller annars har visat förmåga att leda kappseglingar på
nationell nivå.

Seminariet är öppet för deltagare från alla World Sailings medlemsorganisationer. Antalet
deltagare är begränsat till 20. Deltagare antas i den ordning de anmäler sig och seminariets
språk är engelska.

Kolla inbjudan här: IRO Seminar 2017 NoR SV

International Race Management in Helsinki

The goal of the seminar is to improve the standard of regional and group race management and
to assist people who wish to become an International Race Officer (IRO).

The seminar is intended for national race officers, race officers that have attended a World
Sailing Race Management Clinic or have proven experience of race management at national
level.
The seminar is open for participants from all World Sailing member organizations. The number of
participants is limited to 20. Participants are accepted in the order of registration. English is the
language of the seminar.

Check the invitation: IRO Seminar 2017 NoR EN