17.03.2017

IF Veneilykoulun kalustoa myös seuraleireille

Veneilykoulujen tavoitteena on saada lisää harrastajia purjehduksen ja veneilyn pariin ja opettaa 7–14-vuotiaille lapsille ja nuorille veneilyn perustietoja ja -taitoja.

Veneilykoulussa harjoitellaan turvallisia veneilytapoja ja opetetaan ottamaan huomioon muut vesilläliikkujat. Mukana on myös leirivarusteita sekä jollia ja kumiveneitä.

Vahinkovakuutusyhtiö If tukee liiton työtä turvallisten veneilytaitojen opettamiseksi lapsille ja nuorille. Tämän yhteistyön ansioista junioritoimintaa käynnistäville seuroille tarkoitettu veneilykoulu voidaan tarjota seuroille edullisesti.

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä SPV:n Mika holloon: mika.hollo@spv.fi, p. 044 088 8440.

Lue lisää If Veneilykoulusta >>

***

UTRUSTNING FRÅN IF BÅTSKOLAN OCKSÅ FÖR FÖRENINGENS LÄGER

Målet för båtskolorna är att rekrytera nya utövare till båtsporten och seglingen och lära 7-14 åriga barn och unga grunderna och grundfärdigheterna inom båtsporten.

I båtskolorna övar man säkra sätt att röra sig på havet och betonar hur man tar övriga trafikanter i beaktande. Med finns också lägerutrustning, gummibåtar och jollar.

Skadeförsäkringsbolaget If stöder förbundets arbete att lära ut sjövett och kunskap i att röra sig på sjön åt barn och unga. Tack vare det här samarbetet kan SBF erbjuda båtskolan förmånligt åt de föreningar som står i beråd att starta juniorverksamhet.

Blev Du intresserad? Ta då kontakt med Mika Hollo på förbundet: mika.hollo@spv.fi, p. 044 088 8440.

Läs mera om If båtskolan >>