16.01.2018

Haluatko seurallesi näkyvyyttä venemessuilla?

Vene 18 Båt -messut tarjoaa upean tilaisuuden uusien jäsenten tavoittamiseen.

Jäsenistön kasvattaminen kannattaa aloittaa heti vuoden alussa, vaikka kesään onkin vielä aikaa. Suosittelemme seurojamme tekemään jäseneksi liittymisen mahdollisimman houkuttelevaksi venemessujen ajaksi. Vene 18 Båt -messut järjestetään 9.-18.2.2018 Helsingin Messukeskuksessa.

Esimerkiksi ilmainen kokeilukerta tai perhejäsenyysetu on hyvä tapa alentaa seuraan liittymisen kynnystä. Messuedun yksityiskohdat ovat jokaisen seuran itse päätettävissä. Liittymislomake tai -linkki kannattaa pitää suoraan nettisivujen etusivulla ainakin edun ajan.

Kerro meille mahdolliset seuranne konkreettiset edut ja tätä koskevat tiedot lähettämällä ne sähköpostilla osoitteeseen toimisto@spv.fi 2.2.2018 mennessä otsikolla ”VENEMESSUT”. Määräaikaan mennessä messuetutiedot lähettäneet seurat laitetaan listalle, josta kävijät voivat helposti nähdä messuetua tarjoavat seurat. Lista seuroista näkyy Suomen Purjehdus ja Veneilyn messuosastolla. Seuroilla on myös mahdollisuus esitellä toimintaansa SPV:n Yhdessä Vesille -tapahtumalavalla sunnuntaina 18.2. kello 12-14. Kerrothan sähköpostissasi, jos seurasi on kiinnostunut pitämään noin 10-15 minuutin esityksen.

Tämä on SPV:n kaikille jäsenseuroille avoin mahdollisuus tuoda omaa seuraa ja sen toimintaa esille.

***

Vill du ha synlighet för din förening på Båtmässan?

Vene 18 Båt är ett bra tillfälle att rekrytera nya medlemmar.

Det är skäl att börja rekrytera nya medlemmar genast nu i början av året – fast det är långt till säsongen. Vi rekommenderar att föreningarna under båtmässan gör det så lockande som möjligt för intresserade att ansluta sig. Vene 18 Båt, som ju arrangeras 9-18 februari, är ett fint tillfälle att nå ut till nya potentiella medlemmar.

Exempelvis en gratis möjlighet att bekanta sig med föreningen eller ett fördelaktigt familjemedlemskap är bra sätt att sänka tröskeln för att skriva in sig. Men detaljerna för mässerbjudandet måste varje förening själv besluta om. Håll t.ex. en inskrivningsblankett eller -länk framme på hemsidorna hela den tiden, som förmånen är i kraft.

Ge oss fakta om de konkreta erbjudanden, som er förening har beslutat om. Ni kan skicka dem per email till toimisto@spv.fi senast 2.2.2018 under rubriken ”VENEMESSUT”. SBF gör upp en lista på de föreningar, som då har skickat in sina mässerbjudanden, på det sättet kan mässbesökarna bekanta sig med de olika alternativen. Listan över föreningarna finns på SBF:s mässavdelning. Föreningarna har också möjlighet att presentera sin verksamhet på SBF:s ”Tillsammans till sjöss” scen söndagen 18 februari kl. 12-14. Meddela i ditt email om din förening är intresserad att då hålla en 10-15 min. lång presentation.

Det här är en möjlighet att lyfta fram den egna föreningen och dess verksamhet, som SBF erbjuder alla sina medlemsföreningar