01.02.2022

Haluatko kilpaveneilijäksi?

Kilpaveneily on vauhdikas harrastus, jossa alkuun pääsee yllättävän helposti ja halvalla.

Ratamoottoriveneilyn parista löytyy paljon yhteistä puuhaa ja seikkailuja lapsille sekä heidän vanhemmilleen. Lajin voi aloittaa jo kahdeksanvuotiaana. Alkuun pääset parhaiten Lasten veneilykoulun kautta.

Offshore-luokkiin seuran ja Vauhtiveneilijöiden avulla

Kilpamoottoriveneilyn avomeri- eli offshore-luokissa kilpailemisen voi aloittaa 13-vuotiaana. Nuorisoluokkana toimii kansainvälinen 3J, jossa ajetaan 60 hevosvoiman moottorilla.

Parhaiten alkuun pääset paikallisen veneseuran kautta. Kannattaa ottaa yhteyttä ja tiedustella, millaista toimintaa tai mahdollisuuksia heillä olisi tarjolla offshore-kilpaveneilyyn.

Vinkkejä ja opastusta kannattaa kysyä myös Suomen Vauhtiveneilijät ry:n Facebook-sivulta. Sieltä tavoitat hyvin lajin konkareita ja aktiiveja, jotka neuvovat sinua turvallisen harrastuksen alkuun. Ryhmästä löydät myös tietoja vauhtivenetapahtumista ja kilpailuista. Sivu toimii myös myyntipalstana erilaisille vauhti- ja kilpavenetarvikkeille, veneille ja moottoreille.

Lasten veneilykoulu – kesän hauskin harrastus

Lasten veneilykoulun kurssit ovat hauskin ja helpoin tapa oppia veneilyn alkeet. Taitoja opitaan turvallisessa ympäristössä koulutettujen ohjaajien opastuksella. Alkuun tutuksi tulevat vesillä liikkuminen ja moottoriveneen hallinta erilaisissa tilanteissa.

Lasten veneilykoulu on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseurojen konsepti, jonka tavoitteena on järjestää korkealaatuista veneilyn alkeisopetusta ympäri Suomen. Seurat järjestävät Lasten veneilykoulua kursseina tai viikkoharjoituksina.

SPV tarjoaa seuroille ohjaajien koulutuksen ja konseptiin kuuluvan aineiston. Koulu on tarkoitettu noin 7-12-vuotiaille. Aiempaa veneilykokemusta ei tarvita. Kurssitarjonta eri-ikäisille sekä kurssien hinnat voivat vaihdella seurojen välillä. Tutustu seurojen kurssitarjontaan osoitteessa spv.fi/lastenveneilykoulu ”Tule mukaan!” -välilehden alta.

RaceWKND! ja Mercury Marine ovat mukana toiminnassa. Seurojen on mahdollista saada Mercury Marinelta Lasten veneilykoulun käyttöön RIB-veneet moottoreineen, jolloin käytännön järjestelyt venekerhojen kanssa hoitaa RaceWKND!.

**

Vill du tävla med motorbåt?

Att tävla med motorbåt är en fartfylld hobby.

Det är överraskande lätt och billigt att komma igång. Motorbåtstävlingar på bana kan bli en gemensam sysselsättning och ett äventyr för barnen och deras föräldrar. Redan vid åtta års ålder kan man börja köra på bana med motorbåt. Bäst kommer man igång via Barnens båtskola.

Hitta Offshore- klasserna med hjälp av din förening och Vauhtiveneilijät

Då man är 13 år gammal kan man börja tävla i offshore- klasserna, där tävlingarna körs på öppet hav. Då gäller den internationella juniorklassen 3J med 60 hästkrafters motor.

Bäst kommer man igång via den lokala båtklubben. Det lönar sig att kontakta den och ta reda på vilken offshore- tävlingsverksamhet den kan erbjuda.

Också på Suomen Vauhtiveneilijät ry:s  Facebook-sidor finns tips och information. Den vägen får du kontakt med unga och gamla entusiaster, som kan hjälpa dig att på ett tryggt sätt komma igång.
Via Facebook- gruppen hittar du information om motorbåtsevenemang och -tävlingar.  Där finns också en köp och sälj- spalt för tävlingsutrustning, båtar och motorer.

Barnens båtskola – det roligaste sommarprogrammet

Det roligaste och lättaste sättet att lära sig båtsportens grunder är att delta i Barnens båtskolas kurser. Läromiljön är trygg och kurserna leds av utbildade instruktörer. På kursen lär du dig att röra dig till sjöss och att behärska en motorbåt i olika situationer.

Barnens båtskola har utvecklats av Segling och Båtsport i Finland r.f. Målsättningen är att ordna högklassig båtsportutbildning för nybörjare i hela Finland. Föreningarna är ansvariga för utbildningen som sker i form av kurser och veckoövningar.

SBF erbjuder föreningarna utbildning av instruktörer och kursmaterial. Skolan är avsedd för barn mellan ungefär 7 och 12 år. Tidigare erfarenhet av båtsport krävs inte. Kursutbudet och kurspriserna kan variera för de olika föreningarna. Bekanta dig med  kursutbudet på adressen spv.fi/lastenveneilykoulu  under fliken ”Tule mukaan!”

RaceWKND! och Mercury Marine stöder verksamheten. Föreningarna kan av Mercury Marine få låna RIB- båtar med motorer för sina kurser. RaceWKND! sköter också de praktiska arrangemangen tillsammans med båtföreningarna.